Lloret actualitza el preu del projecte pel nou dipòsit d'aigua potable a La Soleia

L'encariment dels materials deixa l'actuació en uns 359.000 euros

L'Ajuntament de Lloret de Mar (Selva) va aprovar en Junta de Govern Local el passat 9 de setembre l'actualització del preu d'execució del projecte de construcció d'un dipòsit d'aigua potable de 250 metres cúbics a la urbanització La Solana, que ha patit un encariment des del novembre de 2020 degut a la pandèmia i la crisi de materials. Amb tot, la revisió ha deixat el cost de l'actuació en 359.141,63 euros (IVA Inclòs) i un termini d'execució de sis mesos.

La necessitat del projecte prové que a dia d'avui Lloret de Mar reparteix l'aigua a pràcticament tot el municipi a través del dipòsit de Costa d'en Gallina, que s'alimenta de l'aigua provinent del bombament de Blanes i subministra gairebé tota l'aigua als dipòsits de Fenals i Puig de Castellet.  A l’inici del recorregut hi ha una derivació a una estació de bombament que alimenta els dipòsits sectorials de Santa Cristina, i de les urbanitzacions de La Soleia i de Costa d’en Gallina.

La urbanització de La Soleia, situada a l’oest del terme municipal de Lloret de Mar, actualment disposa d’un dipòsit elevat construït als voltants dels anys 60, que es troba estructuralment en molt mal estat, el que posa en cert risc els treballadors del servei i els veïns que tenen l’habitatge situat en les seves proximitats.

L’actual dipòsit té una capacitat de 50 metres cúbics, pel que no es pot garantir les condicions de subministrament de cabal continu als hidrants conforme a la normativa de protecció contra incendis. Per tot això el projecte comportarà la prolongació de la xarxa de distribució i de transport a la nova ubicació escollida on ubicar el futur dipòsit, així com l'adequació del sistema de bombament, la instal·lació elèctrica i l'enderroc de l'antic dipòsit.

El nou dipòsit donarà servei a 359 abonats i estarà ubicat en una parcel·la al nord oest de la urbanització a més de 500 metres de distància.