Figueres aprova l'avantprojecte per adequar els terrenys que envolten l'antiga presó

Se suprimiran els murs i les tanques i s'adaptarà l'espai públic, tot plegat per 450.000 euros

L'Ajuntament de Figueres (Alt Empordà) ha aprovat l'avantprojecte per adequar els terrenys que envolten l'antiga presó amb una àrea verda, suprimint els murs i tanques i adaptant l'espai públic adjacent per garantir-ne l'accessibilitat.

En aquest sentit, es farà un itinerari accessible des de la plaça Vila d'Ordis –a la banda de l'antiga N-II- fins a la zona verda amb escales. També es traslladarà l'àrea de jocs infantils a la nova zona verda. A més, es renovarà i millorarà la xarxa de clavegueram, aigua i enllumenat i es soterrarà el cablejat aeri del carrer Albert Cotó.

Tot plegat suposarà una superfície superior als 7.000 metres quadrats i els treballs comptaran amb un pressupost de 450.000 euros. En l’àmbit de la finca que serà objecte d'un canvi d'usos s’hi garantirà la seguretat dels usuaris, suprimint els murs i tanques que poden impedir la visibilitat i dotant d’enllumenat públic a l’espai. També s'adequarà un itinerari accessible que unirà la plaça Vila d’Ordis amb la nova zona verda, construint dues escales entre aquests dos espais per salvar-ne el desnivell. També es milloraran les condicions d’estada i paisatgístiques, traslladant l’àrea de jocs infantils a la nova zona verda més allunyada del soroll de l’Avinguda Salvador Dalí, i fent una plantació d’arbrat per unificar els dos espais.

D’altra banda, en l’espai públic i infraestructures adjacents, es durà a terme una adequació de la pavimentació de la plaça Vila d’Ordis per adaptar-se als nous itineraris i distribució d’espais. S’adaptarà l’accessibilitat a les cruïlles que donen accés a la nova zona verda. Es renovarà i millorarà les xarxes de clavegueram, aigua i enllumenat i es farà el soterrament del cablejat aeri situat al carrer Albert Cotó. També es dotarà de la xarxa de reg necessària per a la nova jardineria i arbrat.