Una estudiant de la UdG col·labora en la reducció dels atacs de puma al bestiar de Xile

El projecte l’ha dut a terme Ana Reverter i l'ha tutoritzat Pere Pons i Nicolás Lagos

L’estudiant de la doble titulació de Biologia i Ciències Ambientals de la Universitat de Girona (UdG), Ana Reverter, ha assessorat la població de la Reserva de la Biosfera Torres del Paine (Xile) per a reduir els atacs de puma al bestiar oví.

Reverter ha elaborat aquest estudi en el marc del seu treball final de grau, cotutoritzat pel professor del Departament de Ciències Ambientals de la UdG Pere Pons i el membre de l’ONG Panthera Nicolás Lagos. L’estudi s’ha realitzat a l’Estancia Ganadera Cerro Guido amb la col·laboració de la Fundación Cerro Guido Conservación. El treball és un projecte de la convocatòria d’ajuts de cooperació de la UdG 2021.

El puma concolor és una de les espècies més emblemàtiques de la Patagònia i, a causa de les seves característiques com a depredador superior, és un dels animals més amenaçats pels conflictes originats arran de la seva interacció amb la ramaderia a causa de la gran importància econòmica d’aquesta.

A través de la Fundación Cerro Guido Conservación, l’estudiant ha analitzat els atacs registrats entre l’agost del 2019 i el gener del 2022. A més a més, del febrer a l’abril del 2022 ha recol·lectat sobre el terreny informació dels pumes a través d’albiraments directes, càmeres trampa i carcasses de preses.

Posteriorment, ha filtrat les dades i ha processat i analitzat la informació per elaborar la diagnosi. També ha dut a terme una revisió bibliogràfica sobre el conflicte entre activitats humanes i grans depredadors. Finalment, per adquirir més informació, s’han realitzat enquestes a ramaders de la zona per conèixer la percepció socioeconòmica del conflicte entre la ramaderia i la fauna salvatge, especialment el puma.

Més enllà de l’anàlisi de la situació i comprovar que els atacs segueixen patrons en l’espai i en el temps, s’han buscat alternatives per abordar la problemàtica entre la fauna silvestre i el bestiar de la regió. Una de les iniciatives en les quals ha participat Reverter ha estat la cria amb reforç positiu de quatre cadells de pastor de Maremma per utilitzar-los com a gossos protectors del bestiar. Una altra iniciativa és l’elaboració d’un mapa de risc d’atac a través dels resultats de l’estudi exploratori i descriptiu del treball.

L’estudiant de la UdG explica que l’experiència ha estat extremadament positiva tant en l’àmbit personal com professional. El treball de primera línia en protecció del puma li ha permès estar en contacte amb persones expertes en conservació, ja sigui des d'una perspectiva periodística, turística o científica i, al mateix temps, aprendre de la comunitat local i la seva cultura.