Support de Girona proposa que les persones amb discapacitat rebin ajudes en funció d'un pressupost personal

La proposta forma part d'un projecte europeu amb socis de Bèlgica, Irlanda, Regne Unit, Països Baixos i Àustria

L'entitat Support de Girona proposa que les persones amb discapacitat siguin qui escullin el model d'atenció que volen. Aquesta proposta comportaria una transformació en el model de finançament públic ja que implicaria crear ajudes personalitzades en funció de les decisions personals de cada persona.

La proposta s'inclou en el projecte europeu UNIC on hi ha socis de diferents països, com ara Bèlgica, Irlanda, Regne Unit, els Països Baixos, Àustria, Finlàndia o República Txeca. Support és una entitat que es dedica a acompanyar jurídicament i social les persones amb discapacitat i compta amb un miler d'usuaris d'arreu de la demarcació.

Support de Girona segueix avançant en el nou model d'atenció de llarga durada per a persones amb discapacitat. Es tracta d'un projecte europeu que engloba nou països en què es treballa per buscar un nou model d'atenció per a persones amb discapacitat a llarg termini. L'entitat gironina ha presentat la proposta elaborada conjuntament amb la resta de socis europeus aquesta setmana a la seu de Support.

Aquest projecte proposa que les persones que tenen discapacitat i necessiten una atenció a llarg termini puguin escollir com organitzar cada acompanyament que necessita. En aquest sentit, el model plantejat preveu que les persones puguin decidit a on viure amb l'assignació que rebin, triar qui vol rebre el suport o quin ha de ser l'acompanyament que cal. Això implicaria que el model de finançament públic es transformaria i es basaria en el pressupost personal a l'hora de calcular la quantitat econòmica i les ajudes per a cada persona.

El projecte europeu UNIC compta amb un pressupost de més d'un milió d'euros del Fons Social Europeu i té com a objectiu desenvolupar, provar i validar eines innovadores que facilitin la implementació d'aquest nou model que han elaborat les entitats membres del projecte.

Ara, l'entitat gironina han elaborat les eines que serviran per avaluar la qualitat dels serveis de suport. L'Agència Flamenca per a les Persones amb Discapacitat (VAPH) serà l'encarregada de fer una prova pilot durant sis mesos amb el projecte dissenyat per les entitats europees. Hi haurà 25.781 persones que rebran un pressupost personal en base als criteris estipulats.