2.000 passatgers diaris del TAV entre Figueres i Barcelona han canviat el cotxe pel tren

Baixa entre un 11 i un 14% els viatgers dels Mitja Distància

L'entrada en servei de l'alta velocitat entre Figueres i Barcelona ha fet que, diàriament, unes 2.000 persones que fins ara feien el trajecte en cotxe hagin optat pel tren. El Departament de Territori i Sostenibilitat, amb les dades a la mà, sosté que el TAV, sobretot, "ha permès captar usuaris nous que fins ara es desplaçaven en cotxe fins a Barcelona".

La contrapartida és, però, que el tren convencional -la línia R11- ha perdut usuaris, sobretot els caps de setmana. En concret, el descens de passatgers als Mitja Distància es troba entre un 11% i un 14,5% . De mitjana, uns 1.100 viatgers que abans agafaven el tren convencional ara fan servir els combois Avant i els TAV per anar i tornar de Barcelona.

La posada en servei de la línia d'alta velocitat Figueres-Girona-Barcelona ja ha tingut, d'entrada, dues conseqüències directes. La primera és que ha permès treure cotxes de la carretera; la segona, que passatgers que abans feien el trajecte diari en un tren convencional ara aposten per algun dels serveis Avant o TAV de la nova línia.

En certa manera, aquest transvasament de passatgers ja s'esperava. El que calia, però, era quantificar-lo. I això s'ha fet agafant l'estadística d'ocupació dels trens de Mitja Distància. Les dades, recollides pel Departament de Territori i Sostenibilitat, conclouen que la línia del convencional entre Portbou (Alt Empordà) i Barcelona ha perdut de mitjana uns 1.100 usuaris cada dia, que ara es desplacen en TAV.

Segons recull l'estadística, el descens d'ocupació als trens de mitja distància se situa entre un 11,2 i un 14,5%, depenent de quin sigui el dia de la setmana. Els divendres és quants més passatgers s'han perdut (en concret, de mitjana, uns 1.366).

Al costat d'aquest descens d'usuaris a la línia R11 hi ha però, una altra dada que crida l'atenció. I és que, de mitjana, els trens que passen per la línia d'alta velocitat (els Avant i els TAV) han captat prop de 3.000 usuaris diaris. Si es descompten aquells que abans feien servir els trens Mitja Distància hi ha, doncs, gairebé 2.000 viatgers nous que han començat a fer servir el tren per als seus trajectes habituals.

Aquests passatgers són els que han optat per deixar el cotxe aparcat i fer servir els trens d'alta velocitat a l'hora d'anar i tornar de Barcelona. "Hi ha hagut un transvasament d'usuaris dels Mitja Distància al TAV, però sobretot, el que ha fet l'alta velocitat és captar usuaris nous que fins ara es desplaçaven en cotxe", assegura el Departament de Territori i Sostenibilitat.

360.000 passatgers en tot el corredor

Durant el darrer mes, els serveis Mitja Distància de la R11 han tingut uns 270.000 usuaris, mentre que la línia de l'alta velocitat n'ha sumat gairebé 90.000. D'aquesta manera, el corredor ferroviari entre Figueres i Barcelona -tant el convencional com el del TAV- ha transportat 360.000 passatgers. Abans d'entrar en servei la nova línia, l'R11 en transportava uns 300.000.

Per tant, durant aquest temps "s'ha incrementat un 20% el nombre d'usuaris en aquest corredor", indiquen des de Territori i Sostenibilitat. I hi afegeixen: "Les xifres, doncs, confirmen que els serveis de l'alta velocitat i els del convencional són complementaris, que junts sumen usuaris i que, per tant, contribueixen a un major ús del transport públic perquè cadascun té el seu perfil de passatger".

La conselleria, però, també adverteix que aquesta anàlisi es fa "molt a curt termini". I que, per extreure'n conclusions més profundes -de tendència i evolució real- caldrà esperar-se, com a mínim, a tenir damunt la taula les dades del primer mig any de funcionament dels serveis d'alta velocitat.

"D'entrada però, no es farà cap canvi a la R11, ni de freqüències ni de parades, ja que de moment l'impacte del TAV en aquesta línia és limitat", conclouen des de Territori i Sostenibilitat.