Girona estalviarà 350.000 € l'any amb els nous contractes de serveis i manteniment

S'han modificat els acords d'enllumenat públic i l'explotació del trenet turístic

L’Ajuntament de Girona estalviarà 350.000 euros anualment dels que pagava fins ara per serveis que o bé no s’havien tret a concurs o bé tenien un cost per damunt del mercat actual. En concret es tracta, d’una banda, del concurs per a les assegurances que paga l’Ajuntament per diversos conceptes (els seus vehicles, el personal, la responsabilitat civil, etc.), i que fins ara representava un cost anual de 587.000 euros, ara en costarà 353.000 gràcies al fet que, per primera vegada, s’han tret a concurs tots els lots.

L’Ajuntament aplica en aquest cas, com ja ha fet en anteriors ocasions, el criteri de la concurrència pública que comporti beneficis per a la ciutat, en lloc de la contractació directa com es practicava fins ara. A més a més, s’ha ampliat la cobertura i s’han actualitzat els valors que havien quedat molt desfasats i que, en cas de sinistre o catàstrofe, haurien representat una pèrdua per a la ciutat atès que l’import de la indemnització no estava al dia.

L’altre paquet d’estalvi ve motivat pel contracte del manteniment de l’enllumenat públic, que s’ha adjudicat per un valor de 116.000 euros menys que el que s’anava pagant cada any. L’empresa adjudicatària va presentar una oferta més econòmica gràcies a un millor aprofitament de tots els recursos que té arreu del país i que li permeten ser més eficient.

Al costat d’aquest estalvi, el govern de la ciutat també va aconseguir fa unes setmanes incrementar en més de 70.000 euros anuals els ingressos provinents de l’explotació del tren turístic, que des de la seva implantació l’any 1994 mai havia estat objecte de cap concurs públic i que tan sols representava un cànon de 2.000 euros anuals.

Amb aquestes mesures, l’Ajuntament de Girona aconsegueix disposar de més recursos econòmics sense deixar de prestar cap servei.