107 detinguts i 47 imputats per defraudar més de 36 milions a la Seguretat Social

La policia espanyola ha detectat que alguns fraus s'ha comès a Barcelona i a Girona

La policia espanyola ha destapat fraus a la Seguretat Social per un import superior a 36 MEUR (milions d'euros), comesos durant l'últim trimestre del 2012. En aquests tres mesos, els agents han fet 45 investigacions sobre actuacions fraudulentes que han acabat amb 107 persones detingudes i 47 suposats defraudadors més imputats. Els fraus detectats són a Barcelona i Girona, però també han trobat defraudadors a Almeria, Madrid, Tenerife, València i Castelló. Hi ha diversos tipus de fraus, majoritàriament empreses que o bé han acumulat deutes i han eliminat tot el seu patrimoni per evitar pagar-los o també han utilitzat testaferros o han declarat domicilis falsos.

Els fets investigats fan referència a diverses modalitats delictives. Un d'ells és la insolvència punible. En aquests casos, les empreses van acumulant deutes per impagament de quotes amb la Seguretat Social. Paral·lelament, han eliminat tot el patrimoni que tenia l'empresa en qüestió fent, per exemple, canvis de noms o de propietat. Això suposa que quan la Seguretat Social ha intentat cobrar-se el deute, s'ha trobat amb una empresa sense diners. 


Una altra pràctica és l'incompliment sistemàtic de l'obligació de cotitzar, que genera deutes important -superiors a 120.000 euros per any natural- i fan diverses maniobres fraudulentes per evitar ocultar la veritable identitat del deutor. L'empresari pot utilitzar testaferros o declarar domicilis falsos.

Una altra de les modalitats que ha detectat la policia espanyola consisteix en què les empreses fantasma que no es dediquen a cap activitat productiva real facin contractes laborals a un nombre elevat de persones. Així, aconsegueixen accedir a prestacions o subsidis per maternitat, baixes laboral,obtenir un tercer grau penitenciari o també regular una situació il·legal al país en cas d'estrangers. Sovint aquestes empreses demanen diners a canvi de fer aquests contractes.

Les actuacions policials que han fet la Secció d'Investigació de la Seguretat Social, dependent de la Brigada de Delinqüència Econòmica de la Comissaria General de la Policia Judicial s'han dut a terme durant el darrer trimestres del 2012.