El programa de detecció precoç de càncer de mama de Girona ja ha diagnosticat 855 tumors

Més de 48.000 dones van participar al programa la temporada 2010-2011

L'oficina tècnica del programa de detecció precoç de Càncer de Mama (PDPCM) de Girona ha presentat aquest matí els últims resultats del Programa en el marc de la jornada específica que se celebra cada any sobre el tema i que avui, en la seva tercera edició, ha tingut lloc a l'Hospital de Blanes. EL PDPCM és un programa del Departament de Salut que té com a objectiu principal detectar el càncer de mama en les fases inicials, abans que se'n presentin els símptomes, quan és més fàcil tractar-lo i curar-lo.

El programa convida totes les dones entre 50 i 69 anys a fer-se una mamografia gratuïta cada dos anys amb una prova que consta de dues projeccions i doble lectura, amb uns controls de qualitat tant des de la vessant dels mamògrafs com dels lectors. En el cas específic en què no hi ha acord, es recorre a una lectura de consens per ajudar al diagnòstic. Si és necessari, es procedeix a practicar proves complementàries -mamografia ampliada, ecografia, puncions, etc.- per ajudar a un millor diagnòstic. En el moment que els resultats no indiquen cap anomalia, s'informa a la usuària i se la cita de nou als dos anys de la pràctica de mamografia.

Segons les dades presentades avui, la participació de dones en el programa ha augmentat un 44,87% des que el Programa es va posar en funcionament, passant de 26.639 dones en la primera ronda (2001-2002) a 48.317 dones en l'última ronda analitzada (2010-2011). En el seu conjunt, han participat en el programa un total de 191.681 dones i s'han diagnosticat al llarg d'aquests deu anys, 855 càncers (4,45 per cada 1.000 dones cridades).

Durant els últims dos anys (2010-2011) han estat cridades a participar un total de 71.299 dones, de les quals hi han participat un 67,7%. Del conjunt de dones que s'han fet una mamografia (67,7%), gairebé el 8,92 % han requerit una prova complementària. Durant aquest últim període s'han detectat un total de 181 càncers, xifra que representa un 3,82 càncers per cada mil dones cribrades. Un altra dada a destacar és que la cobertura del Programa arriba al 80,70%. Aquestes dades són equiparables a les de la resta de Catalunya.

La jornada ha estat inaugurada pel doctor Enric Avendaño, director mèdic de la Corporació de Salut Maresme i la Selva, i pel doctor Miquel Carreras, coordinador del PDPCM a Girona i director assistencial de l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS), mentre que el delegat territorial de Salut a Girona, Josep Trias, i la directora gerent de la Corporació de Salut del Maresme i al Selva, Núria Constants, han clausurat l'acte.

La importància del diagnòstic precoç

Com més aviat es diagnostiqui el càncer de mama, millor, ja que es disposen de més opcions terapèutiques i menys agressives. Gràcies al fet que cada vegada hi ha més tumors que es detecten en fases més inicials i a les millores en els tractaments, ha augmentat significativament la supervivència de les pacients. Es pot fer un tractament quirúrgic conservador -tumorectomia-, i segons el tipus histològic, amb un tractament amb quimioteràpia o radioteràpia, el càncer es pot curar.

Es calcula que ens darrers anys la mortalitat per aquest tumor ha disminuït entre un 25 i un 35%. La supervivència al cap de cinc anys de la detecció de la malaltia en estadis inicials se situa al voltant del 85%.