PIMEC xifra en un 12,4% el seguiment de la vaga a les petites i mitjanes empreses

La construcció és el sector amb més vaguistes mentre que el comerç és el que en registra menys

Segons dades facilitades per la patronal, el seguiment general de la vaga ha estat d'un 15,7% en el conjunt de Catalunya, mentre que la vaga del març va tenir un seguiment del 17,3%. Per demarcacions, Girona és on hi hagut un dels seguiments més baixos amb un 12,4%. La resta de demarcacions registren seguiments del 19,2% a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, del 8,2% a la Catalunya Central, del 17,3% a Lleida, del 10,9% al Camp de Tarragona i del 17,9% a les Terres de l'Ebre.

Segons la dimensió de l'empresa, PIMEC informa que el seguiment de la vaga entre els treballadors de la microempresa és el més baix (5,8%), mentre que entre la petita empresa és d'un 11,4% i en la mitjana, d'un 20,2%. En les gran empreses el seguiment és d'un 16,1%, segons dades de la patronal.

Per sectors, la construcció és la que està notant un seguiment més elevat (33,6%), mentre que en els serveis és d'un 17,1% i en la indústria, del 15,9%. En canvi, el seguiment entre els treballadors és més baix en el sector primari (8,7%) i el més baix de tots es registra en el comerç (4,5%).

La patronal també ha detectat que, quan hi ha piquets, el nombre de treballadors de l'empresa que fa vaga és d'un 26,1%, i en canvi, el seguiment és d'un 13% en les pimes en què no hi ha presència de piquets.