La Diputació i l'advocacia de Girona i Figueres ajudaran persones vulnerables en matèria d'habitatge

El conveni potenciarà la coordinació i la millora en la prestació del Servei d'Intermediació

La Diputació de Girona, a través del Servei d'Habitatge, ha renovat el conveni de col·laboració amb els col•legis de l'advocacia de Girona i Figueres en matèria d'habitatge. L'acord, amb una vigència de dos anys prorrogables, permetrà potenciarà la coordinació i millorar la prestació del Servei d'Intermediació en l'Àmbit de l'Habitatge, que té com a objectiu oferir una atenció especialitzada a persones vulnerables en risc d'exclusió residencial i amb problemes per pagar el seu habitatge principal.

L'objectiu de l'acord és millorar el suport als ens locals de les comarques gironines, els ajuntaments i els consells comarcals. De fet, aquestes administracions són les que fan el primer acolliment a les famílies en risc de pèrdua de l'habitatge i els faciliten mesures encaminades a reduir el nombre de procediments d’execució hipotecària i de demandes per impagament de les rendes de lloguer que finalitzin amb la pèrdua de l’habitatge.

La Diputació de Girona té distribuïts nou punts del Servei d'Intermediació en l’Àmbit de l'Habitatge, que es va començar a desenvolupar el 2016. Compta amb oficines comarcals a l'Alt Empordà i el Baix Empordà, la Selva i el Gironès i als ajuntaments de Banyoles (també actua a l’àmbit de tot el Pla de l’Estany), Blanes, Vidreres, Salt i la Bisbal. En total, dona cobertura a cinc de les vuit comarques de la demarcació.