La Unitat de Mama del Santa Caterina, acreditada com a Unitat d’Excel·lència per la SESPM

S'hi tracten de mitjana de 130 pacients amb càncer de mama cada any

La Societat Espanyola de Senologia i Patologia Mamària (SESPM) ha acreditat la Unitat de Mama de l’Hospital Santa Caterina com a Unitat d’Excel·lència en el diagnòstic i tractament de les dones amb patologia mamària. La SESPM és la societat científica de referència a l’Estat espanyol, la qual a més d’estudiar la documentació aportada ha constatat el funcionament del dispositiu in situ.

La Unitat de Mama de l’Hospital Santa Caterina del Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt ha estat acreditada per la seva trajectòria i expertesa en senologia, camp del què són especialistes els professionals que integren la unitat. Es tracta d’una unitat multidisciplinar composta pel personal d’infermeria, tècnics en radiologia i especialistes dels serveis d’Anatomia Patològica, Ginecologia, Oncologia mèdica, Radioteràpia, Radiologia, Medicina nuclear, Cirurgía plástica i Psicooncologia.

Els casos de sospita de càncer de mama són derivats a l’Hospital Santa Caterina mitjançant el Programa de diagnòstic ràpid del càncer i una vegada diagnosticats són avaluats per un Comité expert en patologia mamària setmanal que tracta també els procedents del propi hospital, de l’atenció primària de referència i del Programa de detecció precoç de càncer de mama. També discuteix els casos diagnosticats fora d’aquest circuit però que s’atenen al Santa Caterina per al seu tractament o per una segona opinió. A banda de la patologia oncològica, també s’exposen al comitè els casos amb diagnòstic dubtós i els que requereixen cirurgia.

La SESPM també ha valorat la cartera de serveis específica de la Unitat de Mama del Santa Caterina (estudis i tractaments de diagnòstic per la imatge, tractament de la patologia mamària, cirurgia oncoplàstica i reconstructiva, tractament oncològics adjuvant o neoadjuvant, medicina nuclear i radioteràpia) i els serveis de suport a les pacients i les seves famílies (educació sanitària i suport psicosocial, grups d’ajuda, atenció psicològica, programa de preservació de la fertilitat, cures paliatives, consell genètic i rehabilitació), així com el fet de disposar de gestors de casos que controlen els temps d’actuació de cada pacient i de protocols d’actuació acreditats i controls de qualitat. Entre d’altres requisits, la societat científica també ha avalat els plans de formació continuada que se segueixen i l’activitat investigadora dels professionals.

Per al coordinador de la unitat, el Doctor Pedro Suárez-Pumariega, ginecòleg de l’Hospital Santa Caterina, “l’excel·lència de la unitat radica en el tractament multidisciplinari que fem de cada cas i en la qualitat assistencial en el seguiment de les pacients, amb un acompanyament intens i personalitzat durant el procés de la malaltia i en els diferents aspectes en què la dona tractada i el seu entorn poden necessitar un suport”.

Un 86% dels casos de càncer de mama

La Unitat de Mama de l’Hospital Santa Caterina atén la població de referència del Gironès i Selva interior. Segons la memòria d’activitat de la unitat, el Comité tracta una mitjana de 150 casos de patologia mamària a l’any, el 86% dels quals (130 casos) ha resultat un càncer de mama. Del total de les pacients amb càncer de mama tractades l’any passat, cent han estat operades, i d’aquestes, un 84% ha rebut un tractament quirúrgic conservador, mentre que al 16% se’ls ha practicat una mastectomia, amb reconstrucció immediata en la majoria dels casos.

L’anàlisi de dades indica que al 57% de les dones diagnosticades amb càncer de mama se'ls va detectar el tumor en estadis inicials de la malaltia, la majoria a través  Programa de detecció precoç de càncer de mama, realitzant a la major part de les pacients cirurgia conservadora de la mama, i gangli sentinella a nivell axil·lar. El 58% del total de les pacients tractades per càncer de mama tenien entre 50 i 70 anys, un 20% entre 40 i 50 anys i el 20% restant, més de 71 anys.

La Unitat de Mama de l’Hospital Santa Caterina es va constituir formalment l’any 2006 tot i que  funcionalment ja era operatiu anys enrere, a l’antic Hospital Santa Caterina. Des de l’any 2003 el Comitè ha tractat 2.539 pacients i ha diagnosticat 1.773 neoplàsies.

Menys mortalitat i més incidència cada any

El càncer de mama és el tumor més freqüent en les dones, representant el 30% de tots els tumors en aquesta població. S’estima que 1 de cada 8 dones podran desenvolupar un càncer de mama al llarg de la vida. Tot i l’augment progressiu de la incidència del càncer de mama, principalment secundària al programa de cribratge a dones entre 50 i 69 anys, la mortalitat cada vegada és menor degut al diagnòstic precoç de la malaltia, avenços de les eines diagnòstiques i terapèutiques, el tractament multidisciplinari i específic de cada pacient.  Tots aquests factors han millorat no només la supervivència, sinó també la qualitat de vida de les pacients.