Girona tala 59 pins de l'escola Montjuïc i el seu entorn pel risc de caiguda que pateixen

La decisió es basa en un estudi encarregat per l'AMPA

A l'escola Montjuïc de Girona i al seu entorn hi ha nombrosos pins, que es van plantar a mitjans del segle XX per recuperar la vegetació forestal de la muntanya. Si bé fins al 2019 la caiguda de branques grans o arbres a la zona havia estat ocasional, a partir d'aleshores aquest risc s'ha incrementat. Perquè en poc més de mig any (entre desembre del 2019 i l'agost del 2020) van caure tres pins a l'interior de l'escola i tres més en zones properes.

Arran d'això, l'AMPA de l'escola Montjuïc va encarregar un estudi a la Cooperativa de Serveis Forestals. Segons aquest estudi, els pins de l'escola i del voltant no tenen prou estabilitat, i no hi ha opcions per corregir-ho. "Per la qual cosa, l'estudi conclou que l'única solució possible per evitar risc de caigudes és la tala", explica l'Ajuntament que ha iniciat l'eliminació de 59 pins.

Segons recull l'estudi, l'increment del risc de caiguda es deu a diversos factors. Per una banda, els pins han crescut agafant formes irregulars i força inclinació com a conseqüència de la dificultat amb què es troben per captar llum solar. Per altra banda, l'envelliment i l'estat d'assentament dels pins en el sòl comporta que els arbres tinguin poca estabilitat i puguin trencar-se (un perill que s'incrementa en episodis de pluges i ventades).

Tenint en compte que es tracta d'un entorn altament freqüentat per infants i per les seves famílies, els serveis tècnics de l'Ajuntament han considerat que el risc no és acceptable. Per això, han decidit talar els 59 pins que hi ha situats tant a l'interior de l'escola Montjuïc com al seu voltant. Els treballs s'han adjudicat a l'empresa Talher SA per un import de 22.979,96 euros (IVA inclòs).

Ambiental i educatiu

"Aquesta és una intervenció molt necessària a l'espai, una actuació que hem anat comentant conjuntament amb la comunitat de l'escola, i que tirarem endavant durant els dies sense activitat docent de Setmana Santa", explica el regidor de Sostenibilitat.

"Hi havia un risc amb els arbres que ha motivat l'actuació i el nostre compromís ara és el de treballar la plantació de nova vegetació amb el mateix alumnat de l'escola i els tècnics municipals", diu el regidor de Sostenibilitat, Martí Terés. "D'aquesta manera, més enllà del vessant estrictament de la gestió de la vegetació, hi haurà un vessant educatiu molt positiu per a la conscienciació ambiental dels nens i nenes", afegeix el regidor.

Per la seva banda, el regidor d'Educació, Àdam Bertran, ha explicat que "conjuntament amb l'àrea de Sostenibilitat hem de garantir entorns educatius segurs que es gestionin de la forma més sostenible possible, harmònicament amb l'entorn natural i urbà més proper". Bertran també ha posat l'accent en el fet que "cal impulsar mesures per millorar els centres com a foment de la qualitat educativa".

L'Ajuntament de Girona s'ha compromès a recuperar la vegetació arbòria de l'espai amb espècies autòctones. En paral·lel, es treballarà perquè els nens i les nenes de l'escola Montjuïc estudiïn el bosc mediterrani i coneguin la seva riquesa d'espècies, així com per fomentar la biodiversitat local. També s'engegarà un projecte conjuntament amb el centre educatiu perquè l'alumnat s'impliqui en la recuperació d'aquest espai.