Urbanisme dona llum verda als planejaments municipals de Navata i Pedret i Marzà

El primer projecta uns 200 habitatges nous, mentre que el segon municipi redueix el sòl urbanitzable

Els ajuntaments de Navata i Pedret i Marzà, a l'Alt Empordà, ja compten amb l'aval de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona per aprovar els nous planejaments urbanístics. En el POUM presentat per l'Ajuntament de Navata es proposa "fomentar l'equilibri entre la conservació del territori i el desenvolupament urbanístic".

D'aquesta manera, el nou POUM planteja reubicar l'Ajuntament en un "lloc significatiu" i fàcilment accessible i també eliminar l'aparcament a dins del nucli històric. Aquests canvis conjuntament amb la construcció d'alguns carrers de la xarxa viària interna permetrà oferir 57 nous habitatges. Per altra banda, el planejament també proposa la creació de 156 habitatges al nord del nucli de Navata.

Es tracta d'una zona residencial dividida en tres sectors que ja estaven parcialment contemplats en el planejament vigent. Això farà que hi hagi una connexió física amb la urbanització del Golf de Torremirona i generarà un nou front edificat al llarg de l'N-II. També es contemplen actuacions per completar i recuperar camins i places del municipi. Navata compta amb 1.845 hectàrees de sòl i té 1.381 habitants.

Pel que fa a Pedret i Marzà, el nou POUM preveu reordenar els nuclis existents amb l'objectiu de millorar el teixit urbà i la seva relació paisatgística amb l'entorn rural. Segons el POUM no hi haurà noves zones de desenvolupament urbanístic perquè la capacitat prevista actualment ja és suficient com per absorbir els creixements demogràfics dels propers anys. Amb el nou planejament es preveuen la construcció de 24 habitatges nous i es redueix el "potencial desproporcionat" projectat en el POUM anterior.

Per altra banda, també es reconeix com a sector industrial totes les edificacions existents al nord de la N-260. Aquest sector podrà construir un sostre màxim de 9.921 m2. El planejament aprovat també proposa fórmules de millora en la minimització de l'impacte paisatgístic de les edificacions.

Pedret i Marzà vol potenciar la configuració agroforestal per garantir els principals eixos de connexió ecològica amb la protecció de la zona dels Aiguamolls. També es plantegen mecanismes per reduir l'impacte paisatgístic que comporta l'abocador comarcal a l'entorn. Pedret i Marzà, comprèn una superfície de 864,14 hectàrees de sòl a la banda septentrional de la comarca de l’Alt Empordà i, amb 198 residents, té unes característiques fonamentalment agroforestals.

La Comissió ha donat conformitat al text refós del POUM, que ja es podrà publicar al DOGC i, conseqüentment, entrar en vigor.