Urbanisme es dona de temps fins febrer de 2021 per aprovar el POUM encallat de Navata

L'ens té quatre mesos de marge a comptar des de l'entrada al registre

La Comissió d'Urbanisme de Girona es dona de marge fins el 8 de febrer per incloure el POUM de Navata (Alt Empordà) a la seva ordre del dia per aprovar-lo definitivament.

Aquest és el termini màxim legalment establert i que dona quatre mesos a comptar des de l'entrada en registre del projecte. El Pla va ser aprovat provisionalment pel ple municipal el 16 de setembre de 2020 i va tenir entrada al Servei Territorial d’urbanisme de Girona el 2 d’octubre de 2020. Posteriorment, el 10 d’octubre de 2020, el Servei territorial d’Urbanisme de Girona va requerir al consistori completar la documentació perquè la Comissió pogués adoptar la resolució corresponent. La documentació complementària es va rebre el 8 d’octubre posant en marxa el rellotge.

Precisament, la ponència del mes d'octubre va tenir lloc el dia 5, esgotant una possible aprovació aleshores i traslladant-la al novembre. Dilluns vinent se celebrarà però el POUM de Navata no està inclòs dins l'ordre del dia. "Hi han altres projectes pendents d'aprovar-se abans" és la resposta que van donar des d'Urbanisme a l'alcalde de Navata, Jaume Homs, qui considera que "això no és una raó per a nosaltres".

Projectes encallats

A dia d'avui hi ha una desena de projectes que no es poden executar perquè el pla urbanístic no està aprovat. D'aquests set són privats i tres d'àmbit públic. Les actuacions privades són en la seva totalitat de veïns que volen construir-se una casa al municipi i els és impossible començar les obres. En un dels casos es tracta d'una casa al Golf de Torremirona que està esperant des del 2014 a poder començar la construcció.

L'Ajuntament també és part damnificada, ja que té tres projectes que no pot tirar endavant pel mateix motiu. Dos d'ells consisteixen en l'ampliació i millora d'equipaments municipals. Un d'ells és la compra d'un terreny per a la construcció del nou consistori i la segona és per a l'ampliació de la deixalleria municipal que s'està quedant petita. El tercer projecte és un canvi de tipologia d'una parcel·la de 800 metres quadrats per a equipaments que serviria per a urbanitzar-hi en un futur.

Anys d'espera

Aquest és un projecte que està pendent de ser finalitzat des del 2014, moment en que es van iniciar les licitacions de redacció i elaboració del nou Pla. El consistori va aprovar inicialment el document el gener de 2018 i provisionalment el citat setembre d'aquest any, ja que l'equip de govern estava pendent d'una documentació que no els era enviada per part de l'Òrgan Tècnic Ambiental (OTA) de la Generalitat.