Figueres implantarà un sistema per a localitzar aparcaments disponibles amb el telèfon

Ajudarà als usuaris a trobar les zones amb menors nivells d’ocupació

L'empresa Fisersa de Figueres (Alt Empordà) ha anunciat vol fer un salt qualitatiu en la prestació del servei d’estacionament regulat amb la implantació d’un sistema “Smart Parking” que ajudi els usuaris a la ràpida localització de zones amb menors nivells d’ocupació i, per tant, minimitzar el temps de recerca d’aparcament dels vehicles.

Per tal d’evitar tecnologies costoses tant a nivell d’implantació com de manteniment, com pot ser la sensorització física de places d’aparcament, el projecte que Fisersa s’ha plantejat consisteix en analitzar l’històric de transaccions de compra de tiquets d’aparcament així com les dades meteorològiques de l’AEMET per tal d’incorporar-los a un model predictiu que combina un algorisme Boosted Decision Tree del tipus XGBoost2 per a les prediccions i Deep Learning per a l’aprenentatge.

L’objectiu és poder pronosticar la disponibilitat d’aparcament en les diferents zones de la ciutat per franges horàries. Creuant aquestes dades amb les transaccions en temps real de compra de tiquets, es podrà donar una informació fiable sobre la densitat d’ocupació dels aparcaments regulats.

El prototipus desenvolupat fins el moment ha servit per validar que són capaços de predir fins a 48 hores vista amb una precisió molt alta (superant el 97% en la majoria de zones de la ciutat) la disponibilitat d’aparcament en les diferents zones d’àrea blava i verda de la ciutat.

Aquesta informació es facilitaria en temps real al ciutadà per diferents canals com ara panells d’informació en els carrers, pàgina web i aplicacions mòbils, entre d'altres.