Comença el cribratge massiu a Salt per detectar contagis de coronavirus

Les proves es faran a les Bernardes fins dissabte

Comença avui el primer cribratge massiu a la Regió Sanitària de Girona per detectar contagis de covid-19. Es realitzarà al municipi de Salt durant els dies 3, 4 i 5 de setembre a la Casa de Cultura Les Bernardes, des de les 10 a les 14 hores i de 15 a les 19 hores.

El cribratge massiu de Salt s’oferirà voluntàriament, i de manera prioritària, a persones de 15 a 49 anys sense símptomes i que resideixin a la zona compresa entre el carrer Major, el passeig de Marquès de Camps, l’avinguda de Països Catalans i el carrer Ramon y Cajal, i que no se’ls hagi realitzat una PCR en els dies previs.

Durant aquests dies preveuen realitzar unes 1.500 proves, amb el que es podria arribar a testar al voltant d'un 25% de la població de Salt corresponent a l'àrea on se centra la campanya. Per dur a terme la campanya de cribratge a Salt, Salut ha treballat amb la direcció de la Casa de Cultura, que depèn del Consell Comarcal del Gironès i de la Diputació de Girona, que ha facilitat l'habilitació de l'edifici per dur a terme la recollida de mostres, i amb l'ajuntament, que col·laborat en la difusió a la població, juntament amb l'Equip d'Atenció Primària de Salt, i ha posat a disposició de l'operatiu agents cívics. També el SEM col·labora amb la logística i recursos materials.

La prova PCR és gratuïta i per realitzar-la caldrà facilitar noms i cognoms, adreça, telèfon de contacte i, si se'n disposa, presentar la Targeta Sanitària Individual (TSI). Els resultats de la prova es podran consultar aproximadament en 48 hores a través de 'La Meva Salut'.