Salvem l'Empordà demana que s'aturi una nova pedrera de 74.000 metres quadrats a Llers

Està previst incloure-la en el nou POUM

L’ajuntament de Llers (Alt Empordà) ha iniciat els tràmits administratius per modificar el Pla General d’Ordenació Urbanística del Municipi (POUM)  amb l’objectiu de permetre una nova pedrera anomenada “Ampliació Tramuntana” de 74.000 metres quadrats a la Garriga del terme municipal. Es pretén que una part de la pedrera "es mengi" una part de la zona protegida per la figura europea Xarxa Natura 2000 segons han denunciat avui Plataforma per la Garriga i la IAEDEN-Salvem l’Empordà.

Les entitats consideren que "ja n’hi ha prou d’agressions a La Garriga, l qual fa masses anys que pateix l’agressió de pedreres i que la seva capacitat de càrrega ja està exhaurida. Ara toca conservar, en comptes de destruir".

La Garriga d'Empordà s'estén pels termes municipals de Llers, Avinyonet de Puigventós i Vilanant. És un paratge d'alt valor natural, paisatgístic i cultural, testimoni de l'aprofitament tradicional de les zones entre plana i muntanya empordaneses mitjançant feixes formades amb parets de pedra seca. No es tracta només de parets de pedra seca sinó de l'estructuració d'un territori a través de parets, camins i recs i d'un excepcional nombre de barraques de pastor.

A més hi ha també construccions com el Mas Molar i l'església preromànica de Sant Quirze d'Olmells, catalogada com a bé cultural d'interès local per l'ajuntament de Llers. La Garriga estàformada bàsicament per garric que per la seva impenetrabilitat dóna refugi a molts animals, en especial l'Esparver cendrós, rapinyaire protegit que troba el seu hàbitat a la zona. Tot i això, aquest ecosistema és un mosaic de diferents ambients amb característiques comunes, un espai obert amb una diversitat d'espècies molt elevada.

A l’any 2008 la IAEDEN-Salvem l’Empordà i la plataforma per La Garriga van aconseguir l’aturada de la pedrera Les Clotes que s’ubicava al bell mig d’aquest paratge. Fruit d’aquesta reivindicació es van aconseguir que part de La Garriga fos conservada mitjançant la figura europea Xarxa Natura 2000. A més, va ser inclosa al Pla Director Territorial de l'Empordà com a sòl de protecció especial -sòl de valor natural i de connexió-, la màxima categoria de protecció.

Els ecologistes diuen considerar "molt greu" que la "política territorial local de Llers es centri en augmentar la superfície de pedreres a La Garriga". Creuen que aquesta zona protegida ja ha patit prou agressions i que ara toca conservar, i no tan sols la zona protegida sinó, a més, tot el seu entorn. "Tot l’àmbit territorial de La Garriga hauria de ser protegit de noves agressions territorials. La capacitat de càrrega ambiental de La Garriga ja ha estat superada i ara tan sols queda poder realitzar les tasques de restauració que la normativa vigent obliga i deixar reposar l’entorn natural perquè descansi de sorolls, pols i desestructuració total de tots els sòls i el dany edafològic", expliquen.

En el cas de l’ampliació Tramuntana afecta a gairebé tres hectàrees de zona protegida XN2000 i, per altra banda, la totalitat d’aquesta ampliació és troba en un hàbitat prioritari per la Unió Europea -6220*: prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia)- i que estan protegits per la Directiva Hàbitats 92/43.

Per aquesta raó, demanen a l’ajuntament de Llers "que comenci a apostar per la conservació en comptes de la destrucció".