L'avinguda Sant Jordi d'Olot tindrà una unitat mòbil per mesurar la contaminació i més vegetació

Són mesures reivindicades per la plataforma 'No és un vial, és un carrer'

La setmana vinent s'instal·larà una unitat mòbil de vigilància de la contaminació atmosfèrica a l'avinguda Sant Jordi d'Olot (Garrotxa), una via on també està previst un projecte d'ampliació de voreres i la instal·lació de barreres verdes.

Són propostes que han sorgit en les trobades entre la plataforma 'No és un vial, és un carrer' i l'alcalde, Pep Berga, per mitigar els efectes del volum de trànsit que pateix aquesta via mentre no hi hagi la futura variant. El projecte de millora s'aprovarà aquesta setmana amb un cost de més de 21.000 euros. Pel que fa a la unitat mòbil, es tracta d'un vehicle que inclou aparells per fer mesures automàtiques i manuals de contaminants que posteriorment s'utilitzen per elaborar informes i implantar mesures de correcció.

El projecte d'ampliació de voreres a l'avinguda Sant Jordi d'Olot es portarà a la Junta de Govern Local d'aquest dijous per a la seva aprovació. Concretament, s'eixamplarà vorera est en el tram comprès de des del carrer Josep Maria de Segarra fins al carrer Sant Cristòfol passant dels 2 metres actuals fins als 4 metres d’amplada. Els treballs s’allargaran un mes i tindran un cost de 21.158 euros.

El projecte preveu l’enderroc de la vorera i l’asfalt actual per instal·lar-hi un nou tram de vorera feta de reciclat de formigó així com la instal·lació de sis nous embornals (el doble que els actuals) i la construcció d’un planter de freixes vermells o altres arbrats autòctons de la zona que permetran ampliar l’espai entre la zona de trànsit de vehicles i els edificis, proporcionant aïllament visual i acústic.

D'altra banda, el 22 de juny s'instal·larà una unitat mòbil de vigilància de la contaminació atmosfèrica. Se situarà a l’Avinguda de Sant Jordi per un període aproximat de 2 mesos. Les unitats mòbils són vehicles equipats amb analitzadors automàtics i captadors manuals per mesurar els contaminants atmosfèrics i sensors per a les variables meteorològiques. Permeten fer campanyes de mesuraments directes dels nivells de qualitat de l'aire en llocs on no hi ha vigilància de la xarxa.

Mesuren els nivells de concentració a l'aire dels diferents contaminants que respirem, coneguts com a nivells d'immissió. A partir de les mesures, vigilen la qualitat de l'aire en un indret i un temps determinats, per poder emprendre així les mesures necessàries per millorar-la. També permeten mesurar en continu els principals contaminants atmosfèrics i veure en quines condicions meteorològiques es donen.

En aquest cas serà un furgó d'uns 6 metres de llarg que analitzarà de forma automàtica i en temps real contaminants com diòxid de sofre, òxids de nitrogen, ozó, sulfur d'hidrogen, monòxid de carboni, entre altres.

La unitat permet captar una mostra, que posteriorment ha de ser analitzada en un laboratori i també disposa d'una estació meteorològica completa per mesurar la velocitat del vent, la humitat relativa, la precipitació o la pressió atmosfèrica. A través dels seus analitzadors automàtics i manuals, les dades recollides permeten fer estudis d’impacte d’emissions atmosfèriques, qualificacions del grau de contaminació en un indret i temps determinats així com dades per auditories, estudis i el foment de l’educació ambiental.