El Sindicat de Policies diu que fer un #novullpagar no és una infracció de trànsit

Expliquen no hi existeix cap senyal al codi de circulació que obligui als conductors a pagar un peatge

El SPC explica que l’únic senyal legislat és el R-200, de prohibició de passar sense parar. "L’obligatorietat és de parar, no d’abonar el peatge. Per tant, en cap cas s'infringeix el codi de circulació. I si no hi ha cap norma en el Reglament General de Circulació que digui que no pagar el peatge sigui una infracció, els mossos no poden denunciar com a infracció de trànsit un fet que no és sancionable", expliquen.

El sindicat també adverteix que si alguna persona intenta aturar el vehicle i usuari de la via que es negui a pagar el peatge, impedint-lo continuar circulant lliurement, fins i tot es podria incórrer en un delicte de detenció il·legal o de coaccions per part de les persones que coartin la llibertat dels ciutadans i n’impedeixin la seva lliure circulació.

Per això, des del SPC es recorda que, d’acord amb la Llei de Policia, l’obediència deguda no pot emparar ordres que comportin l’execució d’actes que constitueixin manifestament delicte o que siguin contraris a la Constitució o a les lleis.