El Consell Comarcal del Baix Empordà avança 10,5 MEUR als ajuntaments de la recaptació de tributs

L'ens comarcal ha fet una primera bestreta de 2,6 milions aquest abril

El Consell Comarcal del Baix Empordà avança 10,5 milions d'euros als ajuntaments que tenen delegades la gestió i recaptació de tributs.

Amb aquesta acció es vol garantir la liquiditat dels 28 consistoris que van encomanar aquesta gestió al Consell Comarcal. L'avançament es farà en quatre bestretes, la primera d'elles ja s'ha ingressat aquest abril i és de 2,6 milions.

L'avançament es fa a cada municipi segons les dades dels padrons recaptats el 2019. El següent ingrés es farà el mes de juliol. El Consell Comarcal garanteix als municipis que rebran la bestreta del 80% de la recaptació de l’IBI rústec, urbà i l’IAE a compte de la recaptació de l’exercici 2020.