Ensenyament xifra en un 16% el seguiment de la vaga general als centres públics

Els sindicats asseguren que el 75% dels treballadors i docents han secundat la protesta

Segons dades del Departament d'Ensenyament, tots els centres d'ensenyament públic han obert durant aquesta jornada de vaga general per donar compliment als serveis mínims decretats pel Govern, que estableixen un mínim d'un docents per a cada sis classes. Pel què fa al seguiment entre el professorat, Ensenyament ha dit que han fet vaga el 16,26% i que 100% dels centres han facilitat les dades.

En relació als centres concertats, Ensenyament ha comunicat que el 7% dels centres no han pogut obrir per causes diverses. Un 3% dels centres han vist alterat el funcionament perquè els treballadors han tingut problemes amb el transport i el 4% restant han tingut altres incidències, com ara la presència de piquets a les portes de les escoles.

Afectació al transport escolar

La vaga general ha provocat incidències en el transport escolar i 10.371 alumnes s'han quedat sense servei. De les 90 rutes del Consorci d'Educació de Barcelona, se n'han suspès nou i això ha afectat 231 alumnes (34,8% del total). Els serveis territorials de Barcelona-comarques compta habitualment amb 80 rutes, de les quals se n'han cancel·lat 19 que han afectat 750 alumnes (29,6%). Al Baix Llobregat, s'han cancel·lat quatre de les 71 rutes, afectant 250 alumnes (10,48%).

A la Catalunya central, l'afectació de la vaga ha fet cancel·lar 83 de les 224 rutes, fet que ha deixat sense transport a 2628 alumnes (39,1%). A Maresme i Vallès Oriental s'han suspès 35 de les 101 rutes i s'han quedat sense transport 1.141 escolars (53,8%). A Lleida no hi ha hagut transport per a 131 alumnes (2,4% del total) perquè s'han anul·lat només quatre de les 200 rutes. A Girona s'han suspès 36 de les 298 rutes i no han tingut autobús 1870 alumnes (15,5%). A Tarragona s'han eliminat vuit de les 153 rutes, amb una afectació per a 2.368 escolars (46,8%). A les Terres de l'Ebre l'afectació ha estat similar, amb 26 de les 74 rutes suspeses que han deixat sense transport a 1.002 alumnes (46,7%).

Seguiment de més del 70%, segons els sindicats

Les dades dels sindicats situen el seguiment entre el professorat a nivells molt superiors. Segons la UGT, el 90% dels centres educatius catalans estan afectats per la vaga general, ja siguin centres de titularitat pública, concertats o centres d'educació especial. Pel què fa al seguiment, el sindicat xifra en un 75% els treballadors que han fet vaga, tant personal docent com laboral. On la vaga s'ha notat més és a les universitats públiques. Segons la UGT, l'activitat està totalment aturada.

L'altre sindicat majoritari, CCOO, ha informat que el 90% dels centres s'han vist afectats per la vaga general que, globalment, ha tingut un seguiment del 70%, tant pel què fa a personal docent com laboral de centres públics i privats. En algunes demarcacions, com la de Girona, el seguiment ha estat menor i s'ha situat entorn el 60%.

A les escoles privades concertades el seguiment ha estat menor, entorn el 33%, una incidència superior a d'altres convocatòries de vaga, segons CCOO. El sindicat també indica que a les universitats i als instituts s'ha aturat completament l'activitat.

Pel què fa a les escoles bressol i l'educació infantil, el sindicat ha assenyalat que el seguiment ha estat d'un 75% (tant a centres públics com privats) i que el 80% dels centres només funcionen amb serveis mínims.

Un dia de vaga al CEIP Taialà de Girona

A l'escola de Taialà, a Girona, la vaga general ha obligat a fer alguns canvis organitzatius. La direcció del centre ja va comunicar dimecres amb una nota als pares que el 36% dels mestres secundarien la protesta. Segons la directora, Esther Ripoll, això ha fet que algunes famílies no portin els fills a l'escola. L'escola té 640 alumnes i aquest matí un terç no ha vingut a classe.

El Departament d'Ensenyament havia establert uns serveis mínims d'un mestre per a cada sis aules. En aquesta escola, però, aquesta ràtio s'ha superat amb escreix i no hi ha hagut problema per atendre els alumnes que han vingut a classe.

Ripoll ha explicat que alguna aula ha quedat buida i que han agrupat algunes classes. Per exemple, a cinquè cap dels tres tutors ha vingut a treballar i, per això, s'han agrupat tots els alumnes en una única aula amb la supervisió d'un altre mestre. Aquest dijous, a més, no se seguirà la programació lectiva establerta sinó que es faran altres activitats. "Serà un dia diferent, la programació varia una mica", ha remarcat.

Alguns mestres han tingut dificultats per arribar a l'hora a l'escola perquè s'han trobat amb la C-66 tallada a l'alçada de Celrà per piquets. Ripoll ha destacat que el seguiment de la vaga és similar a l'anterior protesta del setembre 2010 i que no té constància que a cap escola de la capital hi hagi hagut incidents destacats.