El Tribunal de Comptes obre una investigació per possibles irregularitats en crèdits a Tossa de Mar

L'ajuntament justifica que les operacions són legals però que faltava aportar informació que ja s'ha enviat a Madrid

El 2006, els grups de l'oposició, CiU i AET, van denunciar davant la Sindicatura de Comptes la contractació de fins a 6 MEUR en crèdits per considerar que s'havien demanat de manera irregular i que hipotecaven futurs governs.

El Tribunal de Comptes ha obert una investigació per esclarir si hi ha responsabilitats comptables darrere una operació de crèdit que va fer l'equip de govern encapçalat per Pilar Mundel (PSC) l'any 2006. La investigació s'ha obert després que el ministeri fiscal fes arribar al president de la Secció d'Enjudiciament del Tribunal de Comptes una petició perquè nomenés un delegat instructor, que és un funcionari encarregat d'analitzar la situació, demanar proves i determinar si hi ha indicis que indiquin que es van cometre les irregularitats.

El delegat instructor del cas ja ha fet arribar a l'Ajuntament de Tossa de Mar una interlocutòria per recavar informació per determinar si es va cometre alguna il·legalitat. Quan tingui tota la documentació demanada i s'hagin fet totes les proves oportunes, el procés acabarà amb la redacció de la liquidació provisional. Si el delegat instructor considera que hi ha proves que recolzen les il·legalitats, les parts podran presentar al·legacions i, si el cas tira endavant, acabaria arribant a judici.

En l'escrit, el fiscal es recolza en l'informe de fiscalització 27/10 que la Sindicatura de Comptes de Catalunya va elaborar analitzant la situació de les arques municipals de Tossa de Mar en l'exercici 2006. El fiscal inclou alguns fragments de l'informe que, al seu parer, podrien indicar que es van cometre irregularitats en un dels crèdits, el de més quantia.

Segons el document, l'ajuntament va demanar un crèdit per valor de 4.777.060 euros i va justificar que d'aquests diners 3.018.559 euros eren per pagar inversions realitzades en exercicis anteriors i que, en un principi, s'havien de pagar amb recursos corrents del pressupost, sense haver de demanar crèdits. L'informe ressalta que les inversions que es van fer en anys anteriors "no poden justificar" la contractació d'operacions de crèdit en l'exercici corrent.

A més, recorda que segons l'informe de la Sindicatura de Comptes, l'ajuntament va justificar que la tresoreria municipal l'any 2005 estava en números negatius amb 2.294.635 euros a deure quan la liquidació del pressupost de l'exercici indicava un romanent de tresoreria positiu de 2.843,06 euros. També recorda el fiscal que, segons la llei, un ajuntament només pot accedir a crèdit per finançar un romanent de tresoreria negatiu si ja ha esgotat totes les possibilitats de reducció de la despesa.

Pel que fa a la resta dels diners del crèdit, 1.758.501 euros, l'ajuntament va justificar que eren per sufragar les inversions previstes per a l'exercici 2006. El fiscal recorda que aquesta operació és perfectament legal però ressalta que l'informe de la sindicatura recull que el grau d'execució d'inversions va ser només del 64,1% i que algunes de les obres previstes no es van executar.

"Entén el ministeri fiscal que les irregularitats descrites poden donar lloc a que es pugui plantejar la corresponent demanda per obtenir el rescabalament dels danys causats", conclou el fiscal que demana a la secció d'enjudiciament, com a organisme competent, que proposi el nombrament d'un delegat instructor que s'encarregui d'investigar el cas. El ministeri fiscal no es pronuncia sobre l'altre crèdit, d'1.170.370 euros per finançar despeses corrents que també va analitzar la sindicatura de comptes.

Faltava informació

Des de l'actual govern, format per TU i PSC, s'ha critica que CiU hagi tret a la llum la denúncia del Tribunal de Comptes, que data de l'octubre de 2011, just ara. "És una cortina de fum per ocultar tot el que ells han deixat a deure", ha assegurat l'alcaldessa, Gisela Saladich. Segons l'alcaldessa, durant el mandat d'Imma Colom (CiU), es van deixar a deure a proveïdors més de 3 MEUR, dels quals l'actual govern ja n'ha pagat més d'un milió.

Aquesta setmana, l'ajuntament ha fet públic però que encara té gairebé 2 MEUR en factures pendents de pagar i que, segons Saladich, la "gran majoria" són del mandat de CiU. Per això, l'alcaldessa critica que CiU vol "desviar l'atenció" cap a una altra banda.

L'alcaldessa ha justificat que des de la seva entrada al govern hi ha hagut una relació "constant" amb la Sindicatura de Comptes i que, a la seva vegada, s'ha enviat tota la documentació que mancava al ministeri Fiscal per tal de justificar que els crèdits demanats per Pilar Mundel al 2006 són legals. Saladich reconeix que la causa encara no està tancada però assegura que la fiscalia ja disposa de tota la informació. A més, ha remarcat que de la vintena de fets denunciats per CiU i AET, el Tribunal de Comptes només n'investiga tres i que no es posa en dubte la totalitat dels 6 MEUR de crèdits demanats sinó a una part (4,7 MEUR)