Obren les comportes del pantà de Boadella per millorar la qualitat del riu de la Muga

S'alliberaran 28 m3/s per tal de recuperar els hàbitats

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha obert les comportes del pantà de Darnius Boadella (Alt Empordà) per tal d'incrementar el cabal del riu de la Muga i així millorar-ne la seva qualitat. Com que hi ha un elevat volum de reserves d'aigua, s'ha optat per alliberar-ne una part i així millorar l'estat mediambiental de la conca.
Habitualment el cabal de la Muga és de 7 m3/s, que és la quantitat d'aigua que surt de la central hidroelèctrica. Des d'aquest dijous al migdia i fins aquest divendres al vespre s'alliberaran 28 m3/s. Es creu que amb això es podrà perfilar la llera i recuperar alguns dels hàbitats. L'ACA ha assegurat que aquesta mesura no generarà danys, però ha demanat precaució en les zones baixes.
 
Les maniobres de cabals generadors estan contemplades en la planificació hidrològica vigent (2016-2021) i es duen a terme sempre que les condicions ho fan possible, quan un determinat embassament té un alt volum de reserves i això no perjudica la garantia dels diferents abastaments. L’any 2019 es va dur a terme la primera maniobra de cabals generadors en el riu la Muga.

L’embassament de Darnius Boadella està al 85% de la seva capacitat, amb 52 hm3 d’aigua emmagatzemats.