Figueres farà front a la crisi amb un pressupost 'auster' de 47 milions d'euros

L'equip de govern vol demanar més crèdits per eixugar el dèficit de més de 4,9 milions que arrossega des del 2009

El pressupost que s'ha presentat aquest dilluns i que es preveu que s'aprovi durant aquest gener després de rebre les al·legacions de la resta de partits -CiU governa amb àmplia majoria-, és "clarament de recessió", segons l'alcalde Santi Vila, que ha recordat que, en clau local, cal "continuar ajustant les despeses" per poder compensar la "duríssima caiguda d'ingressos" dels ajuntaments. Fa una setmana, l'equip de govern va donar a conèixer un paquet de mesures per reduir el dèficit i valorat en uns 4 MEUR, entre les quals hi havia la paralització de les inversions durant el primer semestre, la posada a la venda de tres pisos de propietat municipal o la posada en funcionament d'una central de compra per a l'adquisició de serveis bàsics.

Vila també ha explicat que s'ha optat per un sistema de comptabilitat diferent que fa difícil la comparació amb la d'altres exercicis però, segons ha dit, permet ser "més eficients" pel que fa al control de la despesa.

Menys ingressos i menys despeses

Entre les xifres presentades, destaca la reducció dels ingressos estimats en un 5,54% menys respecte el 2011. On s'observa una major caiguda és a l'apartat d'impostos directes, amb una previsió de 2,965 MEUR euros menys que el 2011 amb un total de 19,971 MEUReuros, i la dels ingressos patrimonials, que passen de 562.000 euros el 2011 a 99.000 euros aquest 2012. L'explicació a aquesta devallada, segons el regidor d'Hisenda, Manuel Toro, es deu a que no hi ha previst que les empreses municipals generin dividends i de fet ja l'any passat no en van tenir. Pel que fa als impostos directes, aquests es mantenen igual, en 1 MEUR, mentre que les taxes i les transferències corrents augmenten 449.000 euros i 285.000 euros, respectivament.

Pel que fa a la balança de les despeses, hi ha prevista una reducció del 7,6% respecte el 2011. Entre les més rellevants, hi ha la destinada al personal, que concentra un terç del total de pressupost i que aquest any es preveu reduir en 472.000 euros amb la no substitució de les baixes ni tampoc de les quatre jubilacions previstes. La partida que es destina a aquest apartat és de 14,507 MEUR, només superada per la de despeses corrents, béns i serveis dotada amb 19,279 MEUR. Per altra banda, també destaca la reducció del material amb la creació d'una central de compres valorat en 2,3 MEUR.

Per departaments, els serveis urbans són els que tenen projectat una major despesa corrent amb 15,794 MEUR, seguit pels Serveis econòmics amb 8,204 MEUR; Seguretat, amb 3,381 MEUR; Funció Pública, 3,287 MEUR; Educació, amb 2,240 MEUR, i Cultura amb 2,226 MEUR per citar-ne alguns.

La liberalització del comerç, una aposta "estratègica"

Tot i la contenció del pressupost, Vila ha volgut subratllar que hi haurà diners per fer "moltes coses" i ha posat l'exemple d'algunes partides que es consideren "estratègiques" per la ciutat, com és la que ha de permetre la implantació de la liberalització dels horaris comercials o la candidatura del triangle dalinià com a Patrimoni de la Humanitat que atorga la UNESCO, si bé no ha donat la xifra de les aportacions. El pressupost del 2012 contempla un total de 728 MEUR per a l'àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme.

El pla de sanejament, a informació

Aquest dilluns s'ha presentat en sessió informativa el pla de sanejament que l'equip de govern vol impulsar durant aquesta legislatura i que passa per demanar més crèdits per poder eixugar els 4,9 MEUR que el consistori arrossega des del 2009. La xifra del dèficit d'aquest 2011 no es donarà a conèixer fins a finals de febrer, moment en què s'haurà fet la liquidació de l'exercici.

Segons ha explicat Toro, cal continuar treballant amb les entitats bancàries per aconseguir cobrir el 50% restant de crèdit previst i que encara no s'ha pogut formalitzar i ha reconegut que està "essent díficil" tenint en compte el context actual. El regidor d'Hisenda ha insistit en què l'ajuntament ha optat per aquesta via perquè els crèdits sol·licitats ara es podran amortitzar durant aquesta mateixa legislatura però sobretot perquè no veuen factible aconseguir superàvits amb reduccions importants al pressupost. Segons ha dit, "ja s'han fet les rebaixes importants i per tant es fa difícil ajustar-lo encara més sense córrer el risc d'escanyar els serveis municipals i deixar la ciutat desatesa".

El nivell d'endeutament d'aquest 2012 es mantindrà al 99,62% del 2011, deixant enrere el 108,16% registrat durant el 2010.