L'atur puja en 489 persones al gener a les comarques gironines

El mes es tanca amb 38.234 desocupats

L'atur registrat a les comarques gironines ha pujat en 489 persones durant el gener, segons les dades publicades pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. Traslladat en percentatges, això suposa un increment de l'1,3%.
En total, a les comarques gironines ara mateix hi ha 38.234 persones que busquen feina. Per sectors, el terciari és el que continua concentrant la xifra més elevada de desocupats. Però per contra, i aquí hi tenen molt a veure les rebaixes, també és el que ha tancat més contractes al llarg del gener. A comarques gironines, durant el darrer mes la contractació ha pujat un 12% i sis de cada deu nous contractes s'han fet al sector serveis (dins el qual hi ha el comerç). Això sí, un 83% han estat temporals.
 
Segons recull l'estadística que periòdicament publica el ministeri, aquest gener l'atur ha pujat en 489 persones a la demarcació. És un 1,3% més en comparació al desembre, cosa que situa les comarques gironines com un dels territoris on menys s'ha incrementat la taxa de desocupació, tan sols per darrere de Barcelona (1,05%). A Tarragona, aquest diferencial ha estat del 2,88%, mentre que a Lleida és on es registra l'increment més elevat; en concret, del 3,55%.

Per sectors, aquell que ha inscrit més treballadors a les llistes de l'atur ha estat el de serveis. Conseqüència, també en part, de l'acabament de la campanya de Nadal. Al terciari, durant el gener, hi ha hagut 603 desocupats.

La indústria també ha estat un altre dels sectors que ha incrementat atur (en concret, amb 23 treballadors). Però per contra, tant l'agricultura com la construcció gironina han baixat en desocupats (en concret, en 33 i 53 persones). I això ha ajudat a reduir, tot i que tan sols en part, la xifra final.

El 55%, dones

En total, a les comarques gironines ara mateix hi ha 38.234 persones que busquen feina. Són un 2,53% menys en comparació amb el gener del 2019 (aleshores, a la demarcació hi havia 991 aturats més).

Si s'analitza l'estadística per sexes i trams d'edat, el 55% dels gironins que busquen feina són dones (21.116), un percentatge que es manté invariable. I gairebé un de cada deu (el 8,43%) són joves menors de 25 anys. En concret, 3.225.

Per sectors, novament aquell que concentra més desocupats és el de serveis (28.118 persones). Al terciari el segueixen la indústria (3.670) i la construcció (3.279). Per últim, a l'agricultura hi ha 1.138 desocupats i l'estadística es completa amb 2.029 gironins que, a l'hora d'inscriure's a les llistes de l'atur, no tenien cap ocupació anterior.

A Catalunya, l'atur ha pujat en 5.558 persones aquest gener respecte el mes anterior, situant la xifra total de desocupats en 393.682. En comparació amb l'any anterior, però, hi ha 4.694 aturats menys (que traslladat en percentatges suposa una reducció de l'1,18%).

Un 12% més de contractes per les rebaixes

Durant el gener l'atur ha pujat. Però també ho ha fet la contractació; és a dir, que hi ha hagut més persones que han trobat feina. En concret, en relació al desembre, a les comarques gironines la contractació ha pujat un 12,42%.

S'han registrat 21.745 nous contractes, dels quals sis de cada deu (14.271) han estat al sector serveis. I aquí, innegablement, hi ha tingut a veure el comerç i la campanya de rebaixes (tot i que ara, cada cop els descomptes tendeixen a espaiar-se més al llarg de l'any).

Sigui com sigui, però, la temporalitat persisteix i continua representant fins al 83% de la contractació que es fa al territori. En concret, 18.134 contractes que s'han signat durant el darrer mes són temporals.