El Museu Darder de Banyoles s'omple d'espècies exòtiques d'arreu del món

L'exposició es podrà veure fins al dia 11 de març i després anirà al Museu Natural de Barcelona i possiblement també a Madrid

Què són les espècies invasores? Aquest és el primer punt que pretén aclarir aquesta mostra, on s'explica que no totes les espècies que vénen de fora, les exòtiques, es converteixen en invasores i per això posa exemples que poden sorprendre al visitant. És el cas del conill, una espècie comuna a la península ibèrica, que des de fa molt de temps s'ha convertit en un autèntic maldecap en punts tan llunyans del seu origen com ara Austràlia, on l'home el va introduir per poder caçar-lo. També figura la canya, una espècie que ja està totalment introduïda aquí però que prové de l'Àsia. "Aquest és un clar exemple d'espècie exòtica que envaeix el modi i no permet que hi visquin altres espècies", assenyala Miquel Campos, un dels comssaris de la mostra juntament amb Georgina Gratacós.

La mostra inclou alguns gràfics i textos explicatius per il·lustrar aquesta problemàtica. Entre les dades recollides, hi ha la que diu que el grup més important d'espècies exòtiques són les plantes terrestres i com el seu mitjà més comú de transmissió és l'ornamental. Per això, entre els consells bàsics que apareixen hi ha el d'informar-se abans d'adquirir una planta exòtica per tal de comprovar que no pugui tenir efectes en el medi natural. I és que no sempre es té en compte que les plantes són "mòbils" gràcies a l'efecte dels ocells, per exemple, que s'alimenten dels seus fruits i després els escampen per tot l'entorn, explica Campos.

El cost per erradicar-les

La mostra inclou també dades específiques sobre les 100 espècies que provoquen més danys al medi natural i també xifres dels diners que es destinen per erradicar-les. Es calcula que actualment hi ha 11.000 espècies invasores al continent europeu i que es gasten 12.000 MEUR per any per combatre-les.

Entre els projectes impulsats per la UE, hi ha el conegut projecte LIFE que s'està duent a terme a l'estany de Banyoles. Aquest és un dels 180 projectes per combatre les espècies invasores que s'han posat en marxa des del 1992, amb un pressupost total de 38 MEUR.

El cas de Banyoles

L'ecosistema de la capital del Pla de l'Estany compta amb un apartat específic a l'exposició per tal d'explicar què s'està fent a través del projecte LIFE, amb actuacions com ara la captura de peixos exòtics o la recuperació d'animals autòctons en perill d'extinció com ara el barb de muntanya. De fet, només fa un any que s'han començat a fer pesques concretes de peixos exòtics i per tant encara s'han de processar totes les dades que s'estan recollint. Tot i això, s'han detectat alguns "canvis" com ara les mides de peixos capturals, però encara cal veure com "evoluciona", segons Campos, que recorda que el projecte és un "experiment" per tenir més coneixements científics i de gestió de l'espai.

Per altra banda, s'explica amb una 'roda del temps' com la primera introducció d'espècies invasores a l'estany de Banyoles es va fer l'any 1910 en el marc de la primera Festa del Peix, on es van alliberar diferents espècies de peixos foranis que s'han convertit en autèntics depradadors i una amenaça pels autòctons, com ara la carpa o el 'black-bass'. Fins a l'any 1950, hi havia un 55% d'espècies autòctones i un 44% d'exòtiques en el conjunt de la llista d'espècies, una proporció que ha passat de ser un 86% d'exòtiques i un 14% d'autòctones en l'actualitat.

'Aliens! La invasió de les espècies exòtiques' es podrà veure fins al dia 11 de març al Museu Darder i després s'instal·larà al Museu de Ciències Naturals de Barclelona. També s'està treballant en la seva possible exhibició a Madrid, ja que els panells estan fets en català i castellà. Pel que fa als materials utilitzats, hi ha un clar domini del cartró per crieteris de sostenibilitat.