La vaga de metges de demà i dimecres tindrà serveis mínims semblants a un dia festiu

Es garantirà el normal funcionament d'urgències i tractaments oncològics

L'ordre també assegura que s'haurà d'atendre a tots els malalts ingressats i garantir l'assistència urgent durant l'horari habitual de cada centre d'assistència primària i extrahospitalària.

Pel que fa al servei de transport sanitari, haurà de treballar tot el personal necessari per atendre totes les urgències, els tractaments oncològics, de diàlisi i d'oxigenoteràpia, així com el necessari per a les proves que es considerin urgents. Els farmacèutics mantindran el personal per als serveis de guàrdia i nit establerts.

La resta de serveis que no s'inclouen en els anteriors funcionaran amb el mateix personal que el d'un dia festiu, excepte aquells centres on aquest sigui igual a la plantilla dels dies laborables, on haurà de treballar el 50% de la mateixa.

Fonts del Departament de Salut han informat que ha de ser cada centre, amb la previsió de quants metges els hi hagin comunicat que faran vaga, els que han de reprogramar l'activitat que no s'atengui durant aquest dos dies. De totes maneres, han recomanat als ciutadans que tinguin alguna assistència fora de les urgents programades que per més seguretat truquin al seu centre abans d'anar-hi.