Els conductors i vianants suspenen la senyalització i la seguretat de les obres del TAV a Girona

Un informe de RACC considera "eficient" la informació que l'ajuntament dóna sobre els treballs però li recomana que les voreres siguin més amples

La Fundació RACC ha volgut auditar, a nivell de mobilitat, l'estat de les obres del TAV a la zona del parc central de Girona. L'objectiu de l'estudi és comprovar si els efectes de l'obra s'intenten minimitzar i saber si l'usuari està ben informat. L'estudi del RACC consta d'una anàlisi tècnica i també d'una enquesta elaborada a 147 ciutadans de Girona i Salt.

Les dues parts han obtingut resultats ben diferenciats ja que, mentre l'estudi tècnic no troba deficiències importants i assenyala només algunes millores o recomanacions, els usuaris suspenen globalment les obres, especialment els conductors i els vianants.

Dels resultats de l'informe tècnic s'extreuen varies conclusions. El responsable de Mobilitat de la Fundació RACC, Xavier Abadia, ha explicat que el dispositiu informatiu que ha fet l'ajuntament i Adif és "eficient" tot i que recull que s'hauria de millorar la senyalització horitzontal perquè no hi ha rètols que informin sobre la limitació de velocitat. Per això, recomana a l'ajuntament que disposi d'un protocol específic de senyalització en casos d'obres que determini quin tipus d'informació ha de ser imprescindible quan es fan obres importants.

Un dels punts més negatius és l'amplada de les voreres. Des de RACC es considera que haurien de ser més àmplies perquè hi havia lloc per fer-les i perquè el mateix voral és compartit per bicicletes i vianants. Pel que fa a la seguretat i la il·luminació nocturna de les obres, l'informe analitza que són correctes. L'estudi recull que, amb les variacions de trànsit que s'han fet per les obres del TAV, els trajectes en transport públic o en cotxe privat no han augmentat més d'un minut i que, per tant, "no hi ha col·lapses". La nota global que el RACC atorga després d'avaluar les obres és de 84 punts sobre 100.

Els conductors i vianants posen mala nota

Una nota ben diferent donen els usuaris enquestats pel RACC sobre l'afectació que els suposen les obres. De les 147 enquestes, cap dels conductors ni vianants aprova les obres en els diferents apartats: informació a l'usuari, senyalització, seguretat, il·luminació nocturna, soroll o afectació del transport públic. El comportament però dels ciclistes és diferent ja que valoren tots els apartats per sobre del 6, a excepció de la pregunta sobre la seguretat per als vianants o ciclistes, que suspenen amb un 4.3, igual que fan els conductors i vianants.

Des del RACC entenen que els ciclistes han valorat més positivament les obres perquè, malgrat les variacions de trànsit, s'ha previst reservar un carril per a les bicicletes. Abans dels treballs, en aquesta zona no hi havia carril bici.