Tossa crearà un nou conjunt cultural prop del nucli i traslladarà la Policia Local

Es farà en una parcel·la al costat de Ca l'Acerbi

L’Ajuntament de Tossa ha portat a terme una permuta de dues parcel·les situades a l’Avinguda Pelegrí amb l’objectiu d’aconseguir un gran conjunt cultural i patrimonial a prop del nucli de la població.

Després de moltes negociacions entre ajuntament i promotor, s’ha aconseguit permutar aquesta parcel·la situada al costat de Ca l’Acerbi -on el promotor propietari hi tenia pensat construir un bloc de pisos- per la parcel·la on a dia d’avui està situada la Policia Local.

La finalitat d’aquesta acció és reservar la parcel·la del costat de Ca l’Acerbi per destinar-la a un objectiu cultural fent un gran conjunt patrimonial entre la Casa de Cultura, la Vila Romana dels Ametllers i Ca l’Acerbi. L’alcaldessa Imma Colom explica que “volem ampliar l’oferta patrimonial i cultural de la població preservant espais d’interés públic i creiem que unificar en un gran conjunt cultural tots els elements que hi ha en aquella zona serà positiu pel municipi”.

Aquesta permuta farà que la Policia Local s’hagi de traslladar a un nou espai i el promotor es quedi aquella parcel·la. L’equip de govern està estudiant diverses opcions on traslladar la Policia Local.