L'Ajuntament de Banyoles aprova un pressupost de 20,6 MEUR i en destina 2,6 a inversions

La reforma al Museu Arqueològic és una de les actuacions previstes

L'equip de govern de Banyoles (JxCat), que té majoria absoluta, ha aprovat el pressupost del 2020, que puja a 20,6 MEUR dels quals 2,6 es destinen a inversions. En comparació amb els comptes municipals d'aquest any, el pressupost augmenta un 4,76%. Entre les actuacions previstes, destaca la darrera fase de reformes al Museu Arqueològic (amb una partida de 490.000 euros) i l'arranjament del carrer Joan XXIII (on s'hi destinen 270.000 euros).
Per aconseguir l'equilibri pressupostari, l'Ajuntament de Banyoles agafarà 404.000 euros del fons de reserva per evitar haver de repercutir l'augment de la despesa –prevista en prop d'un 5%- a les ordenances i taxes del 2020. Aquestes últimes ja es van aprovar al ple del mes passat.
El pressupost que s'ha aprovat per ple aquest dilluns és de 20.643.760 euros, una xifra que representa un 4,76% més respecte el d'enguany. Si es té en compte el pressupost consolidat, on s'inclouen els diners destinats als organismes autònoms com el Consorci de l'Estany i el Consell Esportiu, la xifra prevista és de 20.971.736 euros, un 4,57% més que el del 2019.

Segons ha explicat l'alcalde, Miquel Noguer, aquest és un pressupost "complicat" perquè no hi ha pressupostos de l'Estat ni de la Generalitat i per tant no se sap exactament la quantitat de diners que rebran de les dues administracions. La principal transferència corrent és la de l'ingrés per la participació en els tributs de l'Estat. Malgrat tot, ha destacat la "bona salut" de l'economia del consistori i la voluntat de seguir apostant per fer inversions a la ciutat.

En l'apartat d'ingressos corrents la xifra prevista és de 18.295.600 euros, un 3,25% més que l'actual. Seguint la tendència dels últims anys, destaca especialment la recaptació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), que es preveu que augmenti un 67% per la reactivació del sector de la construcció.

Pel que fa a les despeses corrents, es preveu que també augmentin i amb una proporció més alta que els ingressos. Concretament, s'hi destinaran 18.029.360 euros, un 4,95% més que l'actual. El capítol de personal és la partida més important amb 6,4 MEUR, un 6,44% més que el pressupost d'enguany. Concretament, 390.000 euros més per a la revalorització dels llocs de treball i l'augment dels salaris públics aprovat per l'Estat. L'altra despesa important que també augmenta són els contractes de servei que s'hauran de renovar, amb un 6,4% que suposa un increment de 413.000 euros respecte l'actual.
 
L'alcalde, Miquel Noguer, ha subratllat que no s'han hagut d'augmentar els ingressos "proporcionalment al nivell de les despeses" per trobar l'equilibri pressupostari gràcies al fet de tenir fons de reserva. D'aquesta manera, la "guardiola" del consistori passa de 663.000 euros d'aquest any a 259.000 euros el 2020. Així, es destinaran 404.000 euros del fons per no haver de carregar l'augment de la despesa als impostos. L'alternativa, afegeix Noguer, hauria estat apujar l'IBI un 8% i no un 4% com s'ha aprovat. Les ordenances i taxes del 2020 es van aprovar en el ple de novembre.

2,6 MEUR en inversions

En el capítol d'inversions, està previst destinar-hi 2,6 MEUR, el que representa un 2,5% més que el pressupost d'enguany. Del total, 1,6 MEUR es finançaran a crèdit mentre que els restants s'assumiran amb fons propis (266.300 euros), subvencions de la Diputació (417.000 euros) i de la Generalitat (250.000 euros). Noguer ha destacat la "solidesa" financera del consistori, tot dient que "es fa tant d'endeutament com s'amortitza" per seguir endavant amb les inversions.

Les principals partides són per a la finalització de les obres del Museu Arqueològic amb 490.000 euros i una segona que engloba el sanejament de Cal General, el carrer Llibertat i el cabal del rec de Can Teixidor amb 421.500 euros més. Així mateix, es destinaran 270.000 euros a l'arranjament del carrer Joan XXIII i es reservaran 273.500 euros per a la compra de patrimoni. Segons ha explicat l'alcalde, s'està negociant l'adquisició d'un edifici al carrer Canat per a l'ús d'una entitat i un habitatge social.

Per altra banda, la futura biblioteca torna a aparèixer al pressupost amb una partida de 120.000 euros per a la redacció del projecte. Segons Noguer, l'any vinent esperen que el projecte ja "sigui una realitat" i es doni a conèixer el seu emplaçament. Destaquen també els 160.000 euros per al projecte de vies verdes, essent l'últim any de previsió pressupostària per aquest concepte.

Finalment, la ràtio d'endeutament es manté al nivell dels darrers anys. A finals del 2020, es preveu que se situï al 46,23%, molt per sota del màxim del 75% que estableix la llei. La mitjana de pagament a proveïdors se situa en disset dies.

El pressupost s'ha aprovat amb els vots de JxCat, que tenen majoria absoluta, mentre que la resta de forces a l'oposició hi han votat en contra.