La UdG presenta candidatura per esdevenir 'Campus d'Excel·lència Internacional'

Al projecte s'hi ha adherit la Universitat de les Illes Balears (UiB)

El Campus Euromediterrani del Turisme i l'Aigua proposa transformar l'eix Balears-Girona en un referent internacional en matèria d'innovació, principalment, en sostenibilitat turística i gestió de l'aigua, en un entorn transfronterer definit pel Pol de Recerca i Educació Superior (PRES) Pirineus-Mediterrani (en el que a més de les universitats de Girona i Illes Balears, també hi intervenen les de Perpinyà i París VI).
 
El Campus e-MTA basa la seva fortalesa en l’excel·lència que caracteritza els principals elements universitaris implicats: la docència, la recerca i la transferència. En docència, aquesta excel·lència queda palesa a través de l'oferta docent en les línies d'especialització: 23 graus, 32 màsters, 14 doctorats (10 d'ells amb menció de qualitat); d'aquests, 4 graus i 7 màsters són impartits en llengua anglesa, d’entre els quals destaca l’European Master in Tourism Management, únic màster Erasmus Mundus en aquest àmbit; també cal destacar un projecte innovador d'integració dels estudis de formació professional superior en els currículums universitaris gràcies a la presència al Campus de Montilivi de la UdG del major centre de formació professional de Catalunya, projecte que ja va ser beneficiari d’ajuts en la convocatòria CEI 2010.
 
Respecte de la recerca, la UdG i la UIB apareixen consistentment entre les 10 millors universitats estatals en termes de productivitat investigadora. En els rànquings iberoamericans apareixen en els llocs 2 i 6 en col·laboració internacional, en els 2 i 10 en qualitat científica, i en els 7 i 10 en percentatge de publicacions al primer quartil. La presència del CSIC en aquest projecte és importantíssima atès que és la tercera institució europea de recerca.
 
I, quant a la transferència, destaca la creació de 33 empreses de base tecnològica i 59 patents (25 d'elles llicenciades), l'acreditació com a grups TECNIO de la Generalitat per part d'11 grups de recerca de la UdG i el fet que el 30% dels fàrmacs en fase preclínica es desenvolupen a les Illes Balears.
 
Un altre aspecte rellevant del Campus e-MTA és la seva voluntat d'internacionalització. Aquesta arrenca amb l’esmentat projecte PRES, el més sòlid i avançat ara mateix a l’Estat espanyol, i es consolida amb les aliances amb la societat Max Planck d'Alemanya, el desenvolupament d’una xarxa d'universitats vinculades a la xarxa Eurotowns, i l'establiment de ponts internacionals amb Llatinoamèrica mitjançant les xarxes Cinda i Orión.
 
Una comissió internacional haurà de valorar la seva idoneïtat per rebre la distinció de Campus d’Excel·lència Internacional.