La Cambra de Comerç inicia un pla d'assessorament per la compra d'empreses que volen tancar

El programa també està obert a aquells negocis que tenen dificultats però que encara són viables

El pla es va posar en marxa l'any passat com a prova pilot amb la participació d'onze cambres de comerç espanyoles i, donat als bons resultats - es van tramitar 222 ofertes d'empresaris interessats en traspassar i 468 de compradors potencials-, s'ha obert a un total de 40 cambres -entre elles la de Girona- i amb un pressupost de 2,3 milions d'euros. El seus promotors són el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, a través de la Direcció General de Política de la Pime (DGPYME) i les Cambres de Comerç.

El que es vol amb aquest pla, que estarà en marxa fins al mes de desembre, és evitar la pèrdua de capital econòmic i de llocs de treball facilitant la continuïtat de l'empresa. Segons Espadaler, el context actual fa que augmentin el nombre de casos d'empreses que volen fer el traspàs però recorda que des de sempre ha passat que empreses familiars no tenen o no troben successors que vulguin continuar el negoci.

Tot i que el programa no permet la inclusió d'empreses que estiguin amb fallida, sí que estan oberts a ajudar a aquelles que tenen dificultats però que encara són viables. "No és l'objectiu del programa, però ja que es fa la feina també es pot ajudar a aquestes empreses amb dificultats, a no ser que sigui insalvable", assenyala el president de la cambra.

Més compradors que venedors

La cambra no disposa de dades estadístiques però de moment el que s'està veient és que hi ha una major demanda d'empresaris gironins que volen comprar altres negocis més que no pas interessats en vendre. Això és deu, segons explica el director-gerent de la cambra, Eduard Torrent, a que hi ha una certa reticència a vendre pel "desconeixement" que encara hi ha sobre aquest opció, l'anomenada tradicionalment 'traspàs', sense oblidar que el context econòmic actual encara ho fa més difícil que abans.

Un pla d'assessorament amb 4 fases

El Pla de Continuïtat Empresarial consta de quatre fases. Les dues primeres, les dedicades a establir el contacte informatiu i el diagnòstic de viabilitat de les operacions, són gratuïtes. Els altres dos, consistents en l'elaboració de documentació i la recerca de compradors i la dedicada a la negociació i tancament de la compra són de pagament. Del que es tracta, en definitiva, és oferir informació a través d'un web a totes aquelles empreses interessades en comprar o vendre per després facilitar assessorament ja sigui a nivell jurídic, fiscal o laboral.

Un altra aspecte a destacar és el fet que també inclou una línia de préstecs participatius d'ENISA (Empresa Nacional de Innovación) per la compra de les empreses transferides en el programa.

El pla està destinat a empreses petites i mitjanes del sector industrial però la Cambra de Comerç de Girona estudia obrir-lo a altres sectors, com ara el comerç i serveis, tot i que no podrien acollir-se a la subvenció del pla i per tant seria de pagament. La metodologia seria la mateixa.