L'ICS diu als pediatres de l'ABS de Salt que tenen tanta feina com a la de la resta del territori

Contradiu els facultatius i assegura que no s'ha eliminat cap equip de pediatria a l'ambulatori

Així mateix, l'ICS respon la queixa dels pediatres que, a causa de les noves instruccions del Departament de Salut per reduir les despeses, no poden fer derivacions a d'altres hospitals perquè no assumeixen pacients que no siguin de la seva àrea de referència. En aquest sentit l'Institut Català de la Salut diu que l'Hospital Josep Trueta atén tots els pacients que arriben al servei d'urgències, a tots els que li pertoca com a hospital de referència de la Regió, i presta l'atenció que correspon com a hospital de referència de les set ABS que té encomanades. Ho exemplifica amb xifres i diu que de gener a agost d'aquest any, i referent a pacients pediàtrics de l'ABS de Salt, s'han atès 1055 urgències, s'han donat 164 altes d'hospitalització, i s'han realitzat 454 primeres visites.

L'ICS també ha fet públiques altres xifres, com que a l'ABS de Salt hi ha una població pediàtrica de 8.257 habitants, dels quals el 80% es concentra al municipi de Salt, mentre que la resta està repartida entre Bescanó, Fornells de la Selva, Vilablareix i Aiguaviva.

Concreta també que a l'ABS de Salt actualment hi ha 8 equips de pediatria (metge i infermera), dels quals 6 presten atenció al CAP Salt 2 en horari de matí i tarda (un a un 60% de la jornada) i els altres 2 als consultoris locals dels altres municipis.

D'altra banda, l'ICS recorda que els professionals de la mateixa ABS van suggerir concentrar tota l'assistència pediàtrica en horari de matí i al CAP Salt 2, una proposta que va ser rebutjada pel mateix Institut i pel Cat Salut, ja que es volia donar cobertura d'atenció pediàtrica tant al matí com a la tarda.

Les queixes dels pediatres de l'ABS de Salt

En la seva carta els pediatres de l'ABS de Salt denunciaven les condicions de treball amb què exerceixen. Els professionals han afirmat que la manca de personal els obliga a treballar "en condicions de precarietat, amb una enorme pressió assistencial que no és assumible si es vol donar una atenció de qualitat". Els facultatius asseguren també que des de fa molts anys que estan reivindicant la necessitat d'augmentar el nombre de pediatres i infermeres de pediatria durant tot l'any i, fins i tot, disposar d'un reforç mèdic durant els mesos d'hivern.

Segons argumenten, la seva petició està justificada per una banda perquè presten servei a una zona "de nuclis rurals o semirurals molt extensa i dispersa" i, per altra balda, perquè a Salt hi ha una important presència de pacients d'origen immigrants de 70 nacionalitats diferents. Per aquest motiu, reclamen que l'atenció pediàtrica hauria de ser considerada una "àrea d'assistència sanitària especial". Si se'ls reconegués aquesta consideració, suposaria tenir un menor número de pacients per metge i permetria assegurar una atenció de qualitat, segons argumenten els professionals.

A més, l'equip de pediatria explicava que l'hospital de referència de l'ABS de Salt és el Parc Hospitalari Martí i Julià, que no té pediatra de guàrdia presencial entre les deu del vespre i les vuit del matí. En el comunicat es deia que tampoc té especialitats pediàtriques d'alta complexitat.

Per tot plegat, els professionals que treballen a l'ABS de Salt asseguren que aquesta situació representa una "important greuge comparatiu" tant per a la població de l'Àrea Bàsica com per als professionals.