Blanes excavarà el jaciment romà dels Padrets, un dels pocs per descobrir a Catalunya

Creuen que hi ha diverses edificacions construïdes entre el 75 aC i el 50 dC

L'Ajuntament de Blanes (Selva) ha iniciat els tràmits per excavar la penya dels Pedrets, on hi ha un jaciment arqueològic de l'edat romana. Aquesta és una de les últimes poblacions romanes de Catalunya que segueixen sota terra.
La zona, que es situa al barri de Sa Massaneda, hauria acollit la ciutat de Blanda. Abans d'iniciar les excavacions, l'Ajuntament haurà de construir un mur de contenció per estabilitzar el talús. Es preveu que la construcció comenci aquest desembre i posteriorment es farà una primera excavació per delimitar l'abast del jaciment. Es calcula que en els Padrets hi podria haver construccions fetes entre el 75 abans de Crist (aC) i el 50 després de Crist (dC).
 
Als anys 70 es va fer una primera excavació a la zona que va permetre identificar algunes cases romanes disposades en perpendicular al terreny. Ara, l'objectiu és poder analitzar amb més detall totes les edificacions que hi havia en aquest nucli urbà durant l'època romana. Segons el director de l'Arxiu Municipal de Blanes , Toni Reyes, ha destacat que les restes que hi ha als Padrets podrien ser coetànies a dues altres ciutats que tenen destacats jaciments del principi de l’època romana, Iluro (Mataró) i Bétulo (Badalona). De tota manera, es preveu que el jaciment blanenc sigui més petit.

De cara al primer informe sobre el perímetre del jaciment, l'Ajuntament de Blanes l'ha encarregat a l'empresa Atri, Cultura i Patrimoni per 4.5000 euros. Es tracta de la mateixa que ha fet altres excavacions romanes a la Selva, com ara les de Caldes de Malavella. Després de l'informe que es farà aquest desembre, es calendaritzaran les excavacions. L'Ajuntament de Blanes hi ha destinat 615.600 euros per a tot el projecte, inclosa la museïtzació de les restes. Part del finançament prové del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) de la Generalitat.

De moment, l'Ajuntament de Blanes ja ha començat a desbrossar els camins i han convocat als veïns del barri de Sa Massaneda de cara al diumenge 1 de desembre per netejar la zona. En la zona del jaciment hi ha les restes d'un receptacle antic on s'hi acumulen una gran quantitat de deixalles.