L'auditoria dels comptes de la Generalitat eleva el dèficit al 4,2% el 2010, 4 dècimes més del previst

Mas-Colell assegura que un de cada 3 euros que es van gastar "no tenia cobertura d'impostos darrere"

El conseller d'Economia ha dit que la presentació d'aquesta auditoria suposa un ''acte de transparència'' fet des del sector públic. L'objectiu que perseguia el Govern era racionalitzar al màxim els recursos públics i amb el lliurament d'aquesta auditoria s'ha aconseguit perquè no només confirma ''sense grans novetats'' el diagnòstic que es tenia del dèficit, sinó que posa sobre la taula un conjunt de recomanacions que seran útils a tot el Govern.

L'informe de la consultora Deloitte ha costat 750.000 euros més el 18% d'IVA cosa que suposa un total de 885.000 euros. El conseller ha dit que han estat ''uns diners molt ben gastats''. En l'informe han treball un total de 80 persones i han analitzat no només tots els Departament de la Generalitat sinó que també s'han inclòs 23 entitats privades. En total, el pressupost que s'ha analitzat arriba fins 57.216 milions, el que suposa el 93,6% del pressupost agregat del sector públic durant l'exercici del 2010.

Un informe que no presenta ''grans novetats''

Una primera valoració que ha fet el conseller és que la presentació de l'informe no ha representat una ''gran novetat'' en relació amb la fotografia que tenia el Govern i ''això és bo''. Pel conseller el fet de què no hi hagi grans novetats en relació amb el que el Govern sabia suposa que ''l'orientació de la política econòmica'' no haurà de canviar i que es va pel bon camí per ''reconduir'' la situació.

Mas-Colell ha confirmat que l'auditoria de Deloitte recull el dèficit anunciat últimament per la Intervenció General de l'Estat i que fixa el dèficit en 8.352 milions, cosa que suposa el 4,2% del PIB català. Aquesta xifra supera en 4 dècimes les últimes previsions que tenia el Govern, que estava fixada en el 3,8%.

Un increment del dèficit per motius comptables

El conseller ha explicat que l'auditoria demostra que no hi havia ''res amagat'' i que les xifres s'ajustaven a la fotografia que tenia el Govern. La desviació que s'ha registrat un cop ha intervingut la Intervenció General de l'Estat s'han produït per un canvi en el ''perímetre'' contable dels comptes de la Generalitat.

Aquesta modificació comptable ha obligat a incorporar partides que anteriorment no estaven comptabilitzades. Així, uns 400 milions que estaven consignats en concessions d'estacions de la Línia 9 del metro de Barcelona, més una altra quantitat similar d'aportació a l'Institut Català de Finances, s'han tingut que imputar en els comptes general de la Generalitat.

En concret, els 400 milions de la Linia 9 incorporats al perímetre de la Generalitat justifiquen en un 0,2% de l'augment de les 4 dècimes que ha suposat la revisió del dèficit anunciat per la Intervenció General de l'Estat.

El conseller ha qualificat ''d'insostenible'' el volum de dèficit que arrossega la Generalitat des de l'any 2010. Aquest dèficit suposa que 1 de cada 3 euros del pressupost de la Generalitat no tenia cobertura d'impostos i s'havia de finançar per una altra via fora dels comptes de la Generalitat, o bé via crèdits o ajornaments de pagaments, ha explicat.

El titular d'Economia ha dit que ''l'ajust hauria d'haver començat fa dos anys'' i com que no es va fer ''ara s'ha tingut que fer amb més intensitat i no només per aquesta any 2011 sinó que també per l'exercici del 2012.

No es preveuen noves retalles per al 2011

En relació amb si aquest increment de 4 dècimes del dèficit suposaran noves retallades durant els últims mesos d'aquest any per recuperar aquests 800 milions d'euros addicionals, el conseller ha recordat que encara hi ha l'opció de vendre els edificis actualment propietat de la Generalitat. Sobre si això, la venda d'aquests edificis, serà suficient o no per cobrir aquestes necessitats, ha demanat als periodistes que no fossin impacients i esperessin a veure si es poden vendre a ''bon preu'' aquesta actius immobiliaris.

El conseller també s'ha referit a un conjunt de despeses reconegudes el 2010 però que s'han de pagar el 2011. L'origen d'aquestes despeses desviades d'un exercici cap a un altre procedeixen bàsicament del Departament de Sanitat i amb un pes important de la factura farmacèutica. El conseller ha dit que aquests xifra no suposava cap sorpresa, perquè ja se sabia, però que s'hauran de pagar en el pressupost del 2011.

Els interessos financers, 9 vegades el pressupost de Cultura

Mas-Colell també s'ha referit al pressupost de la Generalitat per al 2012 i ha tornat a reiterar que les línies generals del mateix seran similars a les del pressupost del 2011. El conseller ha dit que l'única partida que veurà créixer la seva dimensió serà la que imputa els interessos financers. En aquest sentit, el titular d'Economia ha dit que les despeses en concepte d'interessos financers per al 2012 suposaran només d'increment uns 766 milions d'euros en relació amb el que es va pagar el 2011.

Aquest increment del pagament en concepte d'interessos financers suposa que entre els exercicis del 2011 i el 2012 el volum de despesa d'interessos s'haurà doblat en tan sols dos exercicis. D'aquesta manera, ha dit Mas-Colell, el 2012 la partida d''interessos financers absorbirà un pressupost 9 vegades més alt que la partida econòmica assignada al Departament de Cultura per un any. El conseller ha dit que això ''s'ha de posar sota control''.