La construcció d’un tanc de tempesta obliga a tancar el carrer Grup Germans Sàbat a Girona

Dilluns es tancarà el carrer per les obres d'un dels cinc elements previstos

Per a garantir l’accés en tot el Grup Germans Sàbat es duran a terme diferents canvis circulatoris. D’una banda es desviarà la circulació de vehicles provinents del carrer Josep Mª Prats cap a la plaça Germans Sàbat i es prohibirà l’estacionament i es permetrà la circulació en els dos sentits de la marxa, en el tram comprès entre la plaça Germans Sàbat i el número 96. A més a més, s’invertirà la circulació de vehicles en el tram de carrer comprès entre el número 69 i el número 93.

Els vehicles amb guals afectats en el tram comprès entre el número 115 i el número 133, hauran d’entrar en cul de sac des de l’altre extrem del carrer. Per garantir l’entrada i sortida de vehicle es prohibirà l’estacionament en tot el tram.

Tanc de tempesta
 
Un tanc de tempesta és una infraestructura del clavegueram que consisteix en un dipòsit dedicat a capturar i retenir l'aigua de pluja, sobretot quan hi ha precipitacions molt intenses, per a disminuir la possibilitat d'inundacions en els casos que la capacitat de desguàs de l'aigua és menor que el volum de pluja.