Els preus baixen tres dècimes el juliol a Girona i fixen una inflació anual del 3,5%

L'IPC del juliol acumula tres mesos consecutius de descensos

La inflació anual baixa a totes les demarcacions i tanca a Barcelona amb el 3,2%, a Lleida amb el 3,5 i a Tarragona amb el 3,3%. 

La taxa d'inflació anual del 3,1% per al conjunt de l'estat espanyol , coincideix amb la publicada també per l'Institut d'Estadística espanyola el 29 de juliol passat.

L'Institut Nacional d'Estadística ha publicat també que la inflació subjacent, la que no té en compte els preus més volàtils dels aliments frescos i els carburants i lubricants, va quedar situada el juliol en l'1,6%, una dècima per sota de la registrada el mes de juny. 

Preus a la baixa en termes anuals

El comportament dels preus en termes anuals s'ha vist condicionat especialment tant a Catalunya com en el conjunt de l'estat espanyol pels sectors de les comunicacions, per a la cistella d'estris de cuina i el transport.

En concret, la cistella de comunicacions, s'ha vist favorablement condicionada per la competència de preus a la baixa mantinguda per les empreses de serveis telefònics, contràriament al juliol de l'any passat que els preus es van incrementar. Així, la taxa anual d'aquesta cistella va quedar el juliol tant a Catalunya com a l'Estat en el -1,2%, una taxa sis dècimes més baixa que la registrada el juliol de l'any passat a Catalunya i de 1,5 punts més baixa que l'Estat. 

En relació amb el sector dels estris de cuina, aquesta cistella es va veure molt condicionada pel fort comportament a la baixa dels preus dels mobles que aquest juliol van baixar més que el juliol de l'any passat. La taxa interanual a Catalunya d'aquest sector va registrar un descens des sis dècimes i a l'estat espanyol quatre dècimes. 

Pel que fa al sector del transport, aquesta cistella de productes s'ha vist condicionada tant per la baixada de preus dels automòbils, que en part ha neutralitzat l'increment de preus de carburants i lubricants, que van augmentar més aquest juliol que el mateix més de l'any passat. 

Preus a l'alça en termes anuals

D'altra banda, els preus que han afectat a l'alça la taxa interanual han estat els referents a l'oci i la cultura i el de begudes alcohòliques i tabac.

L'oci i cultura s'ha vist influït per l'alça de preus dels viatges organitzats, molt condicionats per la bona temporada turística d'aquest anys que ha comportat un increment de la demanda que ha impulsat als preus a l'alça. Així, la taxa interanual en aquesta sector ha quedat a Catalunya en el 0,4%, vuit dècimes més alta que la de l'any passat, i a l'estat espanyol en el -0,1%, set dècimes més alta.

Pel que fa al sector de les begudes alcohòliques i el tabac, aquesta cistella ha tingut protagonisme pels efectes de la 'guerra de preus del tabac'. 

Productes a la baixa en taxa mensual

En relació a la modificació a la baixa dels preus en termes mensuals, la cistella del vestit i el calçat és la que més ha influït a la baixa en els preus per la temporada de rebaixes d'estiu. Els preus d'aquests productes han caigut a Catalunya aquest juliol un 12,6% i a l'estat espanyol un 12%. 

El sector de venda de productes d'estris de cuina va recollir una caiguda dels preus de sis dècimes a Catalunya i de vuit dècimes a l'estat espanyol, especialment amb un comportament a la baixa dels preus dels articles tèxtils per a la llar i els mobles.

Preus a l'alça en termes mensuals

Pel que fa als preus que han influït els preus a l'alça en termes mensuals han estat els més vinculats al sector del turisme: oci i cultura (pels viatges organitzats) i els hotels, cafès i restaurants.

El sector de l'oci i cultura va pujar preus un 2,8% a Catalunya i un 2,3% a l'Estat, i els hotels, cafès i restaurants un 0,9% a Catalunya i un 0,7% a l'estat espanyol. 

Els altres sectors que han influït en evitar que la caiguda de preus mensuals hagi estat més pronunciada han estat el de l'habitatge, el transport i el de begudes alcohòliques i el tabac.

Pel que fa a l'habitatge, l'increment de preus mensuals d'aquest sector s'ha apujat l'1,1% tant a Catalunya com a l'Estat, pels preus a l'alça del subministrament de gas i electricitat que van augmentar de preu a partir de l'1 de juliol. 

Les begudes alcohòliques i el tabac segueixen registrant increments de preus, aquest cop del 2% tant a Catalunya com a l'Estat. 

Per últim, el sector del transport torna a ser protagonista per la volatilitat de preus del seus productes com els carburant i els lubricants i aquest més també per un petit increment dels automòbils, que porten un any baixant preus per fer front a la caiguda a plom de les vendes d'aquest sector. El juliol, els preus d'aquesta cistella van augmentar vuit dècimes a Catalunya i sis dècimes a l'estat espanyol.