L'ACA licita per 6,9 MEUR l'ampliació de la depuradora de Maçanet de la Selva

Es passarà dels 1.000 metres cúbics diaris actuals a 2.000

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha tret a licitació per 6,9 milions d'euros (MEUR) les obres d'ampliació de la depuradora de Maçanet de la Selva. La planta, que va entrar en servei el 1979, ja es va ampliar un primer cop el 1995 però, segons informa l'ACA, requereix fer-hi millores importants per modernitzar-ne els equipaments i adaptar-los a les necessitats de sanejament tant actuals com futures.
Els treballs, que tindran una durada de 14 mesos a partir de l'adjudicació i la signatura del contracte, serviran per remodelar totalment la planta gairebé com si es tractés d'una nova depuradora. L'ampliació servirà per doblar la capacitat de tractament passant dels 1.000 metres cúbics diaris actuals a 2.000.
 
El tractament serà de tipus biològic, amb eliminació de la matèria orgànica, el nitrogen i el fòsfor

El sanejament de Mas Altaba

A finals de juliol, ja van treure a licitació la redacció del projecte constructiu de la depuradora d'aigües residuals i col·lectors en alta de Mas Altaba, un nucli que està situat entre els municipis de Maçanet i Fogars de la Selva.

El pressupost de licitació és de 110.163 euros i es preveu que la redacció del projecte, un cop s'hagi adjudicat i signat el contracte, tingui un termini de nou mesos. Aquesta actuació està inclosa en l'actual cicle de planificació hidrològica (període comprès entre el 2016 i el 2021) i preveu una inversió superior a 1,1 milions d’euros.

Aquestes dues actuacions incrementaran la recollida i tractament de les aigües residuals urbanes generades en aquest municipi i contribuiran a la millora mediambiental de la conca del riu Tordera.