Sis de cada deu estudiants podran fer la carrera que volien i Medicina torna a ser la més demandada

Baixa la incidència d'alumnes de cicles formatius però continua havent carreres on més del 50% provenen d'aquesta via

L'any passat els estudiants que havien cursat un cicle formatiu van ocupar la majoria de places en algunes carreres, com Infermeria o Educació Infantil. Aquest any aquesta incidència s'ha reduït, passant de 7.285 alumnes assignats en primera preferència el 2010 a 6.547 el 2011. Tot i això, el secretari del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), Claudi Alsina, ha destacat que en 78 centres d'estudi més del 30% dels alumnes provenen de la Formació Professional (FP) i entre aquests, hi ha 19 estudis on la seva presència supera la meitat del total d'alumnes

Algunes de les carreres que han tornat a patir aquesta situació són Educació Infantil i Educació Social. Per exemple, el 69% dels alumnes que estudiaran Educació Infantil a Tortosa provenen dels cicles formatius i el 67,10% dels de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Alsina ha tornat a reclamar que es restableixi el sistema de quotes per evitar els "prejudicis" als dos col·lectius. D'una banda als estudiants de cicles formatius que s'han d'examinar de les proves específiques de la Selectivitat de matèries que no han cursat mai o fa anys que no fan i d'altra banda als alumnes de Batxillerat que obtenen notes normalment més baixes en la fase general.

Castellà ha destacat que la "via natural" per accedir a la universitat és el Batxillerat i ha assegurat que seria "nefast" que l'FP es convertís en la "porta del darrera" per entrar-hi. Ha assegurat que cal prestigiar la formació professional i ha afegit que els alumnes que apostin per aquesta via ho han de fer perquè hi creuen, no com a trampolí més fàcil a la universitat.

Aquest any, dels 50.650 estudiants preinscrits, 38.021 provenen de Batxillerat o Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS), 8.716 són estudiants universitaris que demanen un canvi, 2.039 ja tenen una titulació (un22,39% més que el 2010) i 1.874 han superat les proves per a més grans de 25 i 45 anys.

Medicina i Enginyeria en tecnologies aerospacials, les notes més altes

La segona carrera amb la nota de tall més alta, després de Medecina a la UB, és Enginyeria en tecnologies aeroespacials a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) amb un 12,066, seguida de Medicina a la Pompeu Fabra-Autònoma de Barcelona (UPF-UAB) amb un 12,040; la mateixa carrera a la Rovira i Virgili (URV) amb un 11,786 i Periodisme a la UPF, amb un 11,746.

Els estudis més sol·licitats al conjunt de Catalunya en primera preferència són Medicina a la UB (1.830 alumnes ho han demanat), Administració i direcció d'empreses a la UB (1.236 sol·licitants), Infermeria a la UB (1.049) i Educació Primària a la UB (1.000 sol·licituds).

D'altra banda, les més demandades a cada universitat són: Medicina a la UB (1.830 sol·licitants per a 259 places), la mateixa carrera a la UAB (907 sol·licitants), Enginyeria en tecnologies industrials a la UPC (722), Dret a la UPF (592), Medicina a la De Lleida (UdL) amb 694, Infermeria a la de Girona (UdG) (267), Medicina a la URV (645) i Ciències de l'activitat física i de l'esport a la UVic (117 sol·licitants).

Creix el número d'estudiants de fora de Catalunya

Enguany també ha augmentat el número de sol·licitants de fora de Catalunya que demanen estudiar en una universitat pública catalana. El 2010 ho van fer 9.955 persones (20,05% del total) i aquest any ho han fet 10.978 (21,67% del total). Finalment, se'ls hi ha assignat plaça a 7.590 (18,34% del total), per sobre dels 6.227 que ho van fer l'any passat (15,79%). Del total, 7.659 són d'altres comunitats autònomes i 3.319 de nacionalitat estrangera.

Per gènere, les dones són majoritàries en totes les vies d'accés excepte pel que fa a aquells que ja tenen estudis universitaris començats i els majors de 25 i 45 anys. Per branques, gairebé el 40% dels estudiants provenen de Ciències socials i jurídiques, un 21,34% d'Enginyeria o Arquitectura i un 18,71% de Ciències de la Salut.