Roses inicia un pla per ordenar la circulació i la seguretat vial al municipi

La iniciativa ha començat a la Garriga i seguirà al Mas Oliva

El regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Roses (Alt Empordà), Joan Plana, el regidor d’Infraestructures i Serveis Públics, Juan Manuel Fernández, i el cap de la Policia Local de Roses han presentat el Pla de Millora de Circulació destinat a la reordenació de la circulació en aquells espais del municipi que ho requereixen per millorar-ne la seguretat i la vialitat.

El Pla s’acaba d’iniciar amb les primeres actuacions a la urbanització La Garriga (actualment en execució), prosseguirà al Mas Oliva i s’estendrà per altres espais del municipi al llarg del present mandat municipal.

Aquest Pla neix de la necessitat d’ordenació que presenten diferents espais del municipi, on la circulació no està prou regulada o bé l’existent fins ara ha quedat obsoleta. Es tracta d’un projecte que s’anirà aplicant progressivament, en base a l’estudi que realitzen la Policia Local i el Departament d’Infraestructures de Roses d’aquelles zones on es detecten problemàtiques en matèria de circulació.

A més dels estudis tècnics, el Pla també té en compte les peticions i suggeriments aportats pels mateixos ciutadans i ciutadanes. La temporalització de les actuacions vindrà marcada per la urgència detectada en cada cas, així com per la disponibilitat pressupostària en aquells casos en  què els canvis de circulació requereixin una inversió econòmica, com pot ser el cas d’ampliació de voreres, adaptació de serveis, etc.

L’objectiu és la millora continuada de la seguretat circulatòria a tota la població en funció de les característiques i necessitats pròpies de cada espai, ja sigui a partir de canvis de sentit de circulació, d’una informació i senyalització més detallades per als conductors, de l’habilitació de zones zones d’aparcament per evitar la problemàtica que suposa l’aparcament en vorera, de la renovació i repintat de senyalització allà on sigui precís, entre d'altres. En alguns casos, aquestes mesures poden també anar acompanyades d’inversions en infraestructures per dignificar l’espai i adaptar serveis.

Pla de Millora de Circulació a la Garriga i al Mas Oliva

El Pla s’acaba d’iniciar amb el projecte que s’està duent a terme actualment a la urbanització de la Garriga, a la qual seguirà el Mas Oliva abans de finals d’any. En ambdós casos, les actuacions suposaran el canvi de sentit de circulació d’un important nombre de carrers (molts d’ells actualment de doble sentit), per tal de dotar aquestes urbanitzacions residencials d’una circulació més fluida i coherent, optimitzant-la des dels mateixos accessos d’entrada i sortida de cada urbanització.

Un important aspecte a destacar és l’ordenació de l’aparcament, atès que fins ara es realitzava de manera arbitrària i estava mancat de senyalització, de manera que ambdues urbanitzacions disposaran dels espais destinats a estacionament perfectament delimitats.

També s’instal·laran reductors de velocitat en aquells carrers on sigui necessari i es reforça significativament la senyalització, tant vertical com horitzontal, de les dues urbanitzacions.