Els veïns del Barri Vell de Girona reclamen repartir les activitats culturals al llarg de la ciutat

Denuncien una "saturació" de festivals encarats al turista i no al ciutadà

L’Associació de Veïns i Veïnes del Barri Vell de Girona ha decidit impulsar una moció que es debatrà demà en el transcurs del ple municipal per tal de reclamar un repartiment equitatiu de les activitats culturals, lúdiques i esportives que se celebren i es programen a la ciutat.

Des de l'entitat veïnal asseguren que el el seu barri està saturat d'activitats mentre que en d'altres n'hi manquen. Segons el Mapa Cultural de 2016 a la ciutat, més de la meitat es concentren al Barri Vell (32,8%); a l'Eixample (14,8%) i el Mercadal (8,7%), deixant "orfes" d'altres zones com Can Gibert del Pla, Santa Eugènia, La Devesa, Vila Roja o Les Pedreres, entre d’altres, que han reclamat al consistori se'ls tingui més en compte a l'hora de programar més actes culturals.

Aquest transvasament o reequilibri serviria, segons l'AAVV del Barri Vell, en descongestionar el seus carrers que acullen la majoria d'activitats promogudes o recolzades des del consistori. El mateix informe explica que “la distribució territorial dels projectes indica una forta concentració en el centre històric de la ciutat, ja que el 84% dels projectes s’han concentrat en quatre barris".

Amb tot, la moció demana que es reparteixi millor l'oferta i que aquesta formi part d’una línia de treball que promogui polítiques educatives, pedagògiques i d’equilibri territorial. Entenent, doncs, que no es pot abusar de l’ús de polítiques culturals exclusivament enfocades a la promoció turística de la ciutat.

En tercer lloc, el document fa referència que el Mapa Cultural de Girona determina que “la política de festivals respon a objectius de promoció econòmica de la ciutat més que de promoció cultural. Estan més pensats [els festivals] per atreure gent de fora i, per això, s’ubiquen al Barri Vell per la imatge de la ciutat que es vol oferir.” Davant d’aquesta dinàmica, es demana que l’Àrea de Cultura, si bé s’entén que hi ha d’haver col·laboració entre les diferents àrees del consistori, treballi, però, en una direcció encarada, sobretot, cap als ciutadans i, així, programi en relació a les necessitats, mancances i punts forts dels barris de Girona. En aquest sentit, es sol·licita que l’Ajuntament prioritzi l’activitat cultural centrada en enriquir els gironins i gironines i que, per tant, vagi més enllà de l’ús de la cultura com a eina de foment del turisme.

L'aplicació d'aquestes mesures -que demanen es facin efectives de forma immediata- haurien de servir també per actuar en benefici dels veïns que resideixen al centre i que "es troben saturats per l’abundància d’activitat". D’aquesta manera, resa el document, "des del consistori es treballaria per motivar i defensar la convivència entre els diferents agents que intervenen a Girona".