Figueres estudiar reforçar el servei d'escombraries mentre es resol el litigi

Les tres empreses finalistes del concurs han recorregut l'adjudicació del contracte

Nou entrebanc per a l'adjudicació del nou contracte d'escombraries de Figueres. Les empreses finalistes del concurs d'escombraries de Figueres, FCC Medio Ambiente S.A, la UTE GBI Serveis, SAU i Sersall 95 i CESPA, han recorregut l'adjudicació del servei, concedida a la UTE Romero Polo-Valoriza el mes de maig per valor de 5,9 MEUR. El litigi va començar fa mesos quan dues de les empreses van presentar recurs contra l'acord de classificació de les proposicions, que situava Polo-Valoriza com a guanyadora.

El cas va arribar al Tribunal de Recursos Contractual de Catalunya, que el març va resoldre desestimar els recursos presentats. Per això, l'anterior equip de govern va decidir tirar endavant l'adjudicació del servei, que ara queda de nou aturada.

Al ple d'aquest dilluns s'ha ratificat el decret d'alcaldia que resolia remetre al tribunal l'expedient de contractació així com els informes elaborats pels serveis tècnics en relació als recursos.

La situació pot tardar mesos a resoldre's i pot suposar o bé una nova desestimació dels recursos o que el concurs s'hagi de tornar a fer. Per això i a l'espera de la resolució, l'actual equip de govern (ERC, PSC, Guanyem Figueres i Canviem Figueres) ja ha anunciat que està estudiant possibilitats per poder reforçar el deficitari servei que des de fa temps presta –de manera prorrogada- l'actual concessionària.