Arriba a Llançà el darrer calaix del nou dic exterior del port

S'han construït a Tarragona i s'han traslladat un per un i per via marítima des de Palamós

Els quatre calaixos s'han construït a Tarragona i posteriorment es van traslladar a Palamós. Des d'aquesta localitat, on s'han preparat els blocs per al seu fondeig definitiu, s'han traslladat un per un per un remolcador.

L'objectiu de la construcció del nou dic exterior del port de Llançà és evitar que l'onatge depassi les instal·lacions portuàries, per tal que les activitats pesquera i nàutica es puguin desenvolupar amb normalitat i sense afectacions causades pels temporals.

El nou dic exterior, ubicat en línia paral·lela al dic de recer, està format per quatre calaixos de formigó, que en el seu conjunt tenen una longitud total de 116,45 metres. La distància entre el dic de recer i la nova infraestructura és d'uns 120 metres.

El port de Llançà pateix una sèrie de problemes operatius per l'acció de les llevantades que impedeixen el funcionament eficaç de la instal·lació. Aquesta situació va portar a l'empresa pública Ports de la Generalitat a buscar diverses solucions que aportessin la funcionalitat i el grau de protecció que requeria aquesta instal·lació portuària.

Després de realitzar diversos estudis, sondejos i campanyes geofísiques, entre d'altres, de l'àrea d'actuació, l'Administració catalana, l'Ajuntament de Llançà i els sectors del port implicats van decidir que la solució més viable, per tal d'evitar l'acció dels temporals, era la construcció d'un nou dic exterior exempt.