El II Curs Internacional d’Arqueologia aprofundeix sobre la vila medieval de la Ciutadella de Roses

S'ha excavat el sector sud del carrer i el sector nord

Aquest matí ha tingut lloc a la Ciutadella de Roses  la presentació de resultats del II Curs Internacional d’Arqueologia Medieval i Moderna Ciutadella de Roses. Des del punt de vista científic l’objectiu era el de continuar els treballs iniciats l’any 2018, consistents en l’aprofundiment en el coneixement de la trama urbana de la vila medieval de Roses. Les excavacions s’han realitzar en el què era el principal eix de comunicació de la població, l’anomenat carrer Major, una llarga via que travessava de nord a sud la vila i connectava el portal Major (al sud) amb la zona del monestir de Santa Maria (al nord).

Els treballs d’enguany han permès acabar d’excavar el sector sud del carrer, on s’han recuperat les traces d’algunes de les cases del s.XIII-XIV. Al mateix temps s’ha continuat l’excavació en el sector nord, posant al descobert un nou tram del carrer i de les cases adjacents. A més en alguns punts, ha estat possible aprofundir per sota del carrer, recuperant alguns elements anteriors, com part d’una cisterna d’època romana.

Des del punt de vista patrimonial el curs també tenia l’objectiu d’anar posant al descobert la traça de la població medieval per tal d’anar-la incorporant -després dels corresponents treballs de consolidació-, al ric patrimoni arqueològic de la Ciutadella. En aquest aspecte, les mateixes pràctiques de restauració realitzades han servit per anar consolidant part de les estructures recuperades a les excavacions.

Éric Ibàñez, regidor de Cultura de l’Ajuntament, ha valorat molt positivament la realització d’aquestes intervencions arqueològiques com a eina essencial per a la posada en valor del patrimoni arqueològic i per aprofundir en el coneixement del passat històric de la població. Ha destacat també, a part de la vessant investigadora de les excavacions, "la vessant formativa que permet la posada en contacte d’estudiants de diverses universitats amb el patrimoni rosinc i amb l'ofici d'arqueòleg, preparant així les futures generacions de professionals d’aquest àmbit, així com l’aportació que la càtedra representa per a la difusió de tot aquest coneixement entre estudiosos i públic general,  a través de xerrades i publicacions".

Montse Mindan ha destacat "l’encert que ha suposat per a Roses la incorporació d’aquesta càtedra vinculada amb l’estudi de la Ciutadella, amb la qual es fa possible avançar en el coneixement del nostre patrimoni gràcies a intervencions arqueològiques com la que avui finalitza i que d’altra manera no podrien realitzar-se a causa de les limitacions competencials que té Roses per ser un municipi de menys de 20.000 habitants". Per últim, ha destacat també el valor afegit que representa la recuperació patrimonial per a un municipi com Roses, "gràcies a la incorporació de totes aquestes descobertes als recorreguts i visites turístiques del municipi, cabdals per a la potenciació d’un turisme cultural que es manté en creixement".

Balanç

En l'acte d'aquest matí hi eren peresents el director del curs i de la càtedra, dr. Josep Burch; del director dels treballs de camp realitzats a la vila medieval de la Ciutadella, l’arqueòleg dr. Lluís Palahí; de l’alcaldessa de Roses, Montse Mindan; i del regidor de Cultura, Èric Ibáñez.

Josep Burch ha destacat la vessant internacionalitzadora  d’aquesta formació acadèmica, "que ha permès començar a treballar en comú a estudiants provinents de diferents països i fins i tot de diferents tradicions científiques, aprenent a col·laborar, en un món en el qual cada cop prenen major importància els projectes i equips internacionals.. És a més, una via de projecció molt important per a la internacionalització del patrimoni rosinc".  Els estudiants han participat en les tasques d’excavació de camp, documentació del registre arqueològic, dibuix d’estructures i materials, així com també han realitzat pràctiques de laboratori en aspectes com la classificació i documentació dels materials, planimetries, etc.

Lluís Palahí ha destacat com a novetat de la present edició la incorporació de pràctiques de restauració. Per una banda, als treballs s’hi han incorporat dues estudiants de restauració i tant elles com la resta de l’equip han fet pràctiques de restauració i consolidació d’estructures arqueològiques. Aquest treball s’ha complementat amb una conferència sobre les tècniques de restauració aplicades al món de l’arqueologia, a càrrec de Sílvia Llobet de l’empresa de conservació i restauració ÀBAC SL, així com amb pràctiques de laboratori de restauració i conservació de materials dirigides per de Maria Molinas d’ABAC SL. Tal i com ha destacat Palahí, "aquest aspecte del curs és molt remarcable ja que ha permès als estudiants conviure i començar a treballar conjuntament amb futurs arqueòlegs, així com conèixer les tècniques dels treballs de restauració posteriors a tota excavació arqueològica".