Les obres de millora del ferm del vial Sant Jordi d'Olot acabaran a principis d'agost

Els treballs donaran inici la setmana vinent

L'Ajuntament d'Olot ha adjudicat les obres de millora del ferm de l'avinguda Sant Jordi i els carrers Portbou i Zamenhof. Aniran a càrrec de l'empresa Aglomerats Girona amb un cost de prop de 287.000 euros que es finançaran amb un ajut de la Generalitat.
Els treballs començaran el proper 17 de juliol amb la previsió que finalitzin a principis d'agost. L'actuació inclou la reparació de desperfectes del ferm, reasfaltat i reposició de marques visuals mentre que l'asfaltat consistirà en l'estesa d'una capa de recobriment amb material sonoreductor (redueix el soroll del trànsit). El tram de les obres va de la rotonda de la Solfa fins a la rotonda de la Rodona.
 
L'obra s'ha programat en una època de menor mobilitat al coincidir amb les vacances escolars. Tot i això, se senyalitzaran els talls de trànsit i els desviaments provisionals per garantir el bon funcionament dels treballs.