Aprovada la llicència d'obres per restaurar la façana de l'església de Sant Esteve d'Olot

Els treballs costaran 263.000 euros

La Junta de Govern Local d'Olot ha aprovat la llicència d’obres per a la conservació i restauració de la façana de l’església de Sant Esteve. El Bisbat de Girona, amb la Parròquia i l’Associació Cultural Amics de Sant Esteve, promou l’actuació per tal de resoldre les deficiències detectades a la façana d’aquest edifici protegit com a Bé Cultural d’Interès Nacional.
Entre les principals problemàtiques, destaca la mala evacuació de l'aigua al llarg de la façana que provoca humitats, molses i danys a la pedra. L’actuació costarà uns 263.000 euros i un termini d'execució de vuit mesos. Generalitat i Diputació de Girona hi destinaran 32.000 euros respectivament i la resta anirà a càrrec del Bisbat. També es posarà en marxa una col·lecta i es buscaran més ajuts.
 
Les mancances de la façana neoclàssica de l'església de Sant Esteve d'Olot, monument protegit com a Bé Cultural d'Interès Nacional, es van confirmar l'abril del 2017 durant una visita tècnica sota la direcció del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya es van observar patologies que afectaven la pedra. Arran de la visita, es va redactar un informe on es determinava el seu estat de conservació. Les conclusions assenyalaven problemes amb diferents elements de l'edifici per la mala evacuació de l'aigua al llarg de la façana. Concretament, provocava humitats, acumulacions de fongs i líquens, decapació de la pedra i, en el pitjor dels casos, la possible pèrdua de les pedres de la decoració arquitectònica i escultòrica.

Aquestes deficiències es concentren als elements d’evacuació de les aigües (còrnies, peces que funcionen com a goteró), sobretot a la part alta de la façana a la cornisa situada sota la balustrada de remat, però també en menor mesura a la part plana de la façana de Sant Esteve.

L’octubre de 2018 es va realitzar una nova inspecció a la façana, interior del faldó i el coronament. Aquesta diagnosi va constatar també el mal estat del conjunt de suport de pedra, especialment el coronament de la façana, de valor històric i artístic. Per aquest motiu, a principis d’any es va col·locar una malla de protecció mentre s'iniciava la redacció del projecte de conservació que aquest matí ha aprovat la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot.

L’informe determina els treballs a realitzar per a la conservació i restauració. Les millores es faran a la façana neoclàssica situada entre les bases de les dues torres (a sud-oest, la del rellotge i a nord-oest, inacabada). L’estudi proposa una intervenció de neteja, de consolidació i reintegració amb morters per estabilitzar les parts més malmeses, actuant amb les parts més deteriorades pel pas del temps i l’afectació de l’aigua; la substitució dels materials malmesos per uns altres de més adequats. Per evitar que l’aigua torni a danyar la pedra, degut a la seva morfologia natural, s’ha previst la col·locació d’elements puntuals de conducció i evaquació d’aigua a les parts més susceptibles d’acumulació.

L’actuació té un pressupost estimat de 263.000 euros. El Departament de Cultura de la Generalitat ja ha concedit una subvenció de 32.000 euros i la Diputació de Girona 32.000. La Parròquia i l’Associació Cultural Amics de Sant Esteve tenen previst iniciar una col·lecta per recollir fons per iniciar les obres, que tenen un termini d’execució de vuit mesos. La resta de pressupost es preveu que vagi a càrrec del Bisbat i d’altres subvencions encara no sol·licitades.
 
L’església de Sant Esteve es va construir entre els anys 1750 i 1763, amb una actuació exterior de barana de l’any 1905. Té un alt valor històric i religiós, així com pel seu caràcter monumental i de paisatge urbà de la ciutat. L’any 1992 la Generalitat el va declarar Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).