La desocupació a Girona augmenta 12.100 persones el primer trimestre amb una taxa del 22,33%

Entre gener i març es van destruir 14.600 llocs de treball a la demarcació

La demarcació de Barcelona és on més ha crescut el nombre de persones sense feina en termes absoluts. Segons l'EPA, les llistes d'aturats han augmentat en 32.600. També és on més ocupació s'ha destruït, amb 25.900 llocs de treball menys que al tancament de 2010. A Girona, la desocupació ha crescut 12.100 persones, mentre que l'ocupació ha descendit 14.600 persones. A Lleida, el nombre de desocupats ha augmentat 4.500 persones i s'han destruït 10.900 llocs de treball. Per la seva banda, a Tarragona, el nombre de desocupats s'ha incrementat 600 persones, i l'ocupació va baixar 4.400 persones.

La població ocupada a Catalunya se situa en els 3,09 milions de persones i fixa la taxa d'activitat en el 63,07%.

El nombre de desocupats a l'estat espanyol va augmentar en els tres primers mesos de l'any en 213.500 persones i el nombre total se situa ben a prop de la xifra psicològica dels cinc milions. En un any, la xifra total de desocupats va augmentar en 297.400. Amb tot, la taxa d'atur se situa en el 21,29%, gairebé un punt per sobre de la xifra a la què va arribar a finals de 2010. Entre gener i març, l'ocupació va caure fins als 18,151 ocupats, 256.500 menys que al desembre. Tots els sectors han reduït el nombre d'ocupats aquest trimestre. La industria registra 82.000 persones ocupades menys; la construcció, 78.500; els serveis, 74.600 i l'agricultura, 21.300.

Pel que fa a la població activa, aquesta experimenta un increment de 42.900 persones en tres mesos i la xifra total se situa en els 23,06 milions. Així, la taxa d'activitat va caure onze centèsimes fins al 59,88%. La femenina ha arribar a un nou màxim fins als 52,67% després d'haver augmentat set centèsimes.

Cau la creació d'ocupació

La població ocupada a Catalunya va baixar en el primer trimestre de l'any en 34.100 persones, xifra que representa un descens trimestral de l'1,09%. Es tracta del segon trimestre consecutiu a la baixa, després de dos períodes trimestrals a l'alça. Entre març de 2010 i el mateix mes d'aquest any s'han creat 600 llocs de treball nous.

Pel que fa als desocupats, el nombre va augmentar 40.900 persones fins al total de 727.600 persones entre gener i març. Es tracta, per tant, del segon trimestre consecutiu a l'alça. L'increment trimestral ha estat del 5,95% i el creixement anual ha estat del 7,6%.

Menys població activa

El nombre de persones actives, és a dir, la gent que té feina o bé que manifesta la seva disposició a buscar un lloc de treball, va augmentar 6.800 persones en el primer trimestre de 2011. Això significa un augment trimestral del 0,18% i un creixement de l'1,38% en un any.

La taxa d'activitat es va situar al tancament del mes de març en el 63,07%. Tres mesos abans, aquesta xifra estava situada en el 62,86%.

Més llars sense feina

El nombre de llars que tenen a tots els seus membres actius en situació d'atur experimenta un creixement en el primer trimestre de 58.000 persones i se situa en el 1,386 milions. El nombre de llars amb tots els seus membres ocupats descendeix en 154.600 fins als 9,066 milions.

Respecte al mateix període d'un any abans, la variació en ambdós casos és també desfavorable, tot i que en menor grau que fa tres mesos.