Una empresa catalana idea un sistema per obtenir electricitat a partir de les onades del mar

Durant el primer trimestre d'aquest any, s'instal·larà un prototip al port de Sant Feliu de Guíxols per comprovar-ne la viabilitat

Sea Electric Waves ha aconseguit desenvolupar una tecnologia que li permet extreure energia a partir de les onades del mar i convertir-la en electricitat. La novetat del sistema és que pot instal·lar-se en els espigons que protegeixen els ports dels temporals. Això comporta certs avantatges, segons l'empresa, ja que s'una banda és més fàcil d'instal·lar, l'electricitat pot ser transportada amb més facilitat a la xarxa i s'allarga la vida útil de la infraestructura marina. Així mateix, es tracta d'un sistema que requereix una inversió inicial i de manteniment força menor que d'altres que s'estan desenvolupant per obtenir energia elèctrica en el camp de l'anomenada energia undimotriu.

La proposta, que va començar en el procés d'acostament al mercat en el concurs d'idees de negoci de la Xarxa de Trampolins Tecnològics d'ACC1Ó, ha estat considerada per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) d''alt interès científic'. Consisteix en una plataforma modular situada a escassa distància d'un espigó que genera energia elèctrica mitjançant el sistema anomenat 'columna d'aigua oscil·lant'. Quan el nivell d'onades pressiona l'interior de la plataforma, l'aire que hi ha al seu interior es comprimeix a la part superior del mecanisme. Aquest aire comprimit és conduït fins a una turbina on el seu moviment rotacional crea energia elèctrica. Així mateix, el sistema també permet transportar l'energia produïda pel generador fins a terra ferma per a la seva posterior connexió a la xarxa elèctrica.

Aquesta tecnologia respon al 'potencial' que l'empresa ha vist en aquest tipus d'energia, ja que es podria implantar en els països que tenen una gran longitud de costa, com ara Espanya, Regne Unit, Austràlia i els Estats Units. A diferència dels sistemes solars i eòlics, l'energia que prové del mar es troba encara en la fase inicial d'experimentació i desenvolupament comercial.

Un prototip a Sant Feliu de Guíxols

Per poder contrastar els resultats de les simulacions prèvies fetes al laboratori amb un entorn marí real i veure'n la seva viabilitat, s'ha instal·lat un prototip al port de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) on romandrà durant el primer trimestre d'aquest any. El mecanisme es col·locarà en un dels calaixos que formen el dic exempt exterior del port guixolenc amb l'objectiu d'aprofitar l'energia de les onades.

Aquesta és una experiència capdavantera a Catalunya que s'emmarca en les actuacions que està duent a terme la Generalitat per tal de donar suport la implantació de noves fonts d'energia al litoral català. L'empresa ha comptat amb el suport d'ACC1Ó, l'agència per a la competivitat de l'empresa catalana.