La CUP de Girona reclama que les entitats puguin participar de la gestió de les carpes d'estiu a la Devesa

Exigeix que si es manté un model únicament empresarial es prioritzin les empreses amb criteris de funcionament ètics i socials

De forma alternativa, la CUP considera que si es continués apostant per un model empresarial de carpes, l'Ajuntament haurà de prioritzar la cessió de les carpes a aquelles empreses que demostrin responsabilitat social i comunitària. En aquests termes, des de l'organització independentista es considera que el consistori hauria d'apostar en les

seves concessions per empreses cooperatives o que fomentin l'economia local i socialment responsable.

La CUP ha presentat dotze al·legacions al Pla d'Usos i Gestió de la Devesa de la Devesa aprovat a finals de l'any passat. D'entre les al·legacions, s'hi demanava que les entitats de la ciutat fossin tingudes en compte a l'hora de gestionar i explotar les Carpes