L'Audiència de Girona redueix fins als 8.000 euros els diners embargats dels comptes de l'assassí múltiple d'Olot

La interlocutòria basa la decisió en el fet que Pere Puig no era l'únic titular i que hi ha diners d'origen desconegut

Una setmana després dels crims, el Jutjat d'Instrucció Número 2 d'Olot va manar que s'embarguessin els comptes corrents on Pere Puig constava com a titular. El bloqueig es va estendre a tres comptes; una llibreta del BBVA -el compte d'estalvi- on només hi havia 6,52 euros, i dos comptes a termini fix oberts a la mateixa entitat.En un d'aquests comptes, amb un termini d'imposició que acabava el passat 4 de gener, hi havia 6.000 euros. A l'altre, el saldo era de 24.000 euros i el termini vencia el 31 d'agost. Després que el jutjat ordenés bloquejar els comptes, la defensa de Pere Puig, que porta l'advocada Núria Masó, va presentar un recurs davant l'Audiència de Girona.

A l'escrit, la lletrada s'oposava a què es portés a terme l'embargament. També sostenia que en cap cas aquest havia de ser de la totalitat dels estalvis, ja que als comptes corrents també hi figuraven, com a titulars, el pare i la germana de Pere Puig.Ara, la Secció Quarta de l'Audiència de Girona ha estimat parcialment el recurs. La interlocutòria, dictada pel magistrat Adolfo García, resol que l'embargament dels comptes és necessari com a mesura cautelar mentre duri la instrucció. D'entrada, perquè Puig va cometre 'uns fets atroços', i també perquè, tot i que estigui empresonat, això no priva que 'terceres persones' li poguessin desviar els fons.

Tot i això, l'Audiència sí que dóna la raó a la defensa de l'assassí múltiple pel que fa a la quantitat embargada. La resolució conclou que el bloqueig total dels comptes (on hi ha un total de 30.006,52 euros) no es pot portar a terme, perquè tant el pare de Puig com la seva germana també hi consten com a titulars.A més, de tots els fons que hi ha dipositats al BBVA, no s'ha pogut acreditar la procedència de 26.027,90 euros, perquè l'historial bancari no en recull l'origen. L'Audiència de Girona indica que, amb caràcter general, només es poden embargar els diners que siguin 'propietat material' de l'acusat.

Com que en aquest cas els comptes tenen tres titulars, i hi ha diners d'origen desconegut, la interlocutòria conclou que només s'ha d'embargar 'la part proporcional' de tots aquests estalvis. Per aquests motius, l'Audiència de Girona rebaixa fins als 8.678,13 euros la suma total que s'ha d'embargar dels tres comptes on Pere Puig figura com a titular.